Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I D "Prawniczo - dziennikarska"
Nazwa oddziału

 I D "Prawniczo - dziennikarska"

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Drugi język obcy nowożytny

 Fizyka

 Geografia

 Historia

 Historia sztuki

 Informatyka

 Język polski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa przygotowuje  do studiowania  kierunków humanistycznych, filologicznych, prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki.

Języki obce: 2 języki do wyboru spośród:  j. angielski, j. niemiecki  j. francuski                 (pierwszy język – kontynuacja gimnazjum; nauka języków    w formie lektoratów                     w zespołach międzyklasowych wg stopnia zaawansowania).

Przedmioty rozszerzone:

- pierwszy język obcy od klasy I

- 2 wybrane przez ucznia przedmioty spośród: geografia, historia, biologia, chemia,   fizyka   *, II  język obcy, j. polski, matematyka, WOS, informatyka, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, łacina i kultura antyczna.  

Nauka wybranych przedmiotów odbywa się w  grupach międzyklasowych od klasy II.

*jeden z wyróżnionych uczeń wybiera obowiązkowo