Zielona Góra
Technikum
Technikum - 1Tc G technik handlowiec
Nazwa oddziału

 1Tc G technik handlowiec

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Absolwent jest przygotowany do:
1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
Umiejętności:
- organizowanie sprzedaży;
- sprzedaż towarów;
- sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.
Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.