Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/Technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/Technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Zajęcia techniczne ,  Zajęcia artystyczne

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Technik fotografii i multimediów

AUD.02 Rejestracja,obróbka i publikacja obrazu

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych 

Technik fotografii i multimediów  to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Technik fotografii i multimediów  pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; znajduje zatrudnienie w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe,
 • przemysł fotooptyczny i optyczny,
 • wydawnictwa i drukarnie,
 • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
 • telewizja i wytwórnie filmowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

PGF.04  Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05  Drukowanie cyfrowe i obróbka druków  

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym. Do zadań technika grafiki i poligrafii cyfrowej należy przygotowywanie materiałów do druku. Osoba taka musi dobrze znać się na obsłudze programów graficznych oraz na budowie maszyn drukarskich. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej wykonuje min. komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

Absolwent może znaleźć  zatrudnienie w:

 • szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe
 • rozrywce i sztukach pięknych,
 • studiach grafiki,
 • studiach fotografii cyfrowej,
 • edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii)