Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I GC - HUMANISTYCZNO - PRAWNA
Nazwa oddziału

 I GC - HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa o profilu humanistyczno - prawnym. Przedmioty rozszerzone to: język polski, historia, WOS.