Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I GA - POLITECHNICZNA
Nazwa oddziału

 I GA - POLITECHNICZNA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Klasa politechniczna. Przedmioty rozszerzone to matematyka i fizyka.