Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 2 - Technik informatyk (1Ta)
Nazwa oddziału

 Technik informatyk (1Ta)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika informatyka oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się 
dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania 
nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych; 
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych; 
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią. 

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. 

absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika informatyka.
Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość pracy 
w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w licznych kursach ( prawo jazdy kat. B, grafika komputerowa, uprawnienia elektryczne do 1KV) oraz rozwijanie 
swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.
Klasa objęta patronatem przez firmę Perceptus i Hertz