Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" - 1 G - ogólna
Nazwa oddziału

 1 G - ogólna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Rozmowa kwaliikacyjna

Opis

W zależności od preferencji kandydatów przedmioty na poziomie rozszerzonym będą uruchamiane spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, język angielski, język niemiecki.