Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 19 w Zespole Edukacyjnym nr 10
Adres
ul. Energetyków 7, 65-729 Zielona Góra
Telefon
068 329 97 08
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 19 w Zespole Edukacyjnym nr 10
  • Miejskie Przedszkole nr 19 w Zespole Edukacyjnym nr 10
Opis

Celem naszym jest: - Zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu, - Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, zarówno umysłowego jak i społecznego i emocjonalnego, - Wspieranie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonymi i rozwojowymi możliwościami. Pracujemy w oparciu o: - Program wychowania przedszkolnego "NASZE PRZEDSZKOLE" Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska, Wydawnictwo MAC EDUKACJA . Posiadamy opracowany Program rozwoju przedszkola, Jesteśmy autorami programów własnych stworzonych na potrzeby naszego przedszkola. Są nimi: "Jestem Zosia. Idę do przedszkola" Program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich, Program edukacji ekologicznej "Jestem Małym Ekologiem", Program "Być zdrowym i bezpiecznym" oraz program edukacji matematycznej "Lubię matematykę. Ponadto realizujemy ogólnopolskie programy: "Cała Polska czyta dzieciom", "Kodowanie na dywanie" . Jesteśmy organizatorami Olimpiady Matematycznej dla przedszkolaków "Zabawy z matematyką", oraz konkursu plastycznego pt. "Bezpieczne wakacje". Oferujemy zajęcia dodatkowe: - Kółko plastyczne "Akwarelki", kółko eksperymentów, kółko logopedyczne dla maluszków. TERAPIA LOGOPEDYCZNA - forma bezpłatna - TERAPIA PEDAGOGICZNA - forma bezpłatna Oferujemy dzieciom podczas pobytu w przedszkolu 4 posiłki: - I śniadanie - II śniadanie - obiad - podwieczorek.

Osiągnięcia

Jesteśmy organizatorami Olimpiady dla przedszkolaków "Zabawy z matematyką" , konkursów plastycznych dla dzieci z zielonogórskich przedszkoli ", "Bezpieczne wakacje". - Bierzemy udział w różnorodnych imprezach organizowanych przez środowisko lokalne i odnosimy sukcesy. Jesteśmy organizatorem przedstawienia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, w którym aktorami są rodzice.

Bierzemy udział w Przeglądzie Tanecznym "Słoneczne Rytmy", Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej "Śpiewaj razem z nami" oraz "Turnieju Sportowym "na CRS, w których odnosimy sukcesy.

Dodatkowe zajęcia
Terapia logopedyczna - bezpłatnie Terapia pedagogiczna -bezpłatnie, prowadzona w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Zajęcia dydaktyczne umuzykalniające prowadzone przez nauczycielki w grupach co najmniej raz w tygodniu Zajęcia sportowe - prowadzone przez nauczycielki w grupach w formie zajęć dydaktycznych, ćwiczeń porannych, zabaw ruchowych w sali i na powietrzu, religia - dla dzieci 6-cio letnich. Raz w miesiącu odbywają się w naszym przedszkolu przedstawienia teatralne i koncerty
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
16:30
Koła zainteresowań

Kółko plastyczne "Akwarelki"

Kółko logopedyczne

Drzwi otwarte

Dzień otwarty  - 19 marca 2024r. godz. 16.30 - 18.30

Serdecznie zapraszamy :)


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe