Zielona Góra
Oddział przedszkolny
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zespole Edukacyjnym nr 6
Adres
ul. Przylep - 8 Maja 6, 66-015 Zielona Góra
Telefon
68 321-36-44
Fax
68 321-36-44
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Przemysław Grabiec
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkolne budynki
  • Budynki szkolne
  • Kompleks boisk
  • Kompleks boisk
  • Plac zabaw "Radosna szkoła"
  • Plac zabaw "Radosna szkoła"
  • Kompleks sportowy
  • Siłownia
  • Biblioteka
  • Pracownia komputerowa
Opis
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej zwany tradycyjnie „zerówką" pracuje w systemie 8-godzinnym (7.30 – 15.30). W tym czasie realizowana jest podstawa programowa dla dzieci sześcioletnich. Grupa przebywa w odrębnej sali przystosowanej do zajęć dydaktycznych oraz zabawowych. W sali znajdują się kąciki tematyczne. W zerówce dzieci uczą się języka angielskiego i religii. Sala są wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe oraz atrakcyjne zabawki. Dzieci codziennie przebywają na powietrzu, chodzą na wycieczki. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w sposób czynny uczestniczą w życiu szkoły (apele, koncerty filharmonii, wyjścia do kina, teatru, uroczystości szkolne). Biorą udział w licznych konkursach organizowanych dla dzieci młodszych. Dzieci objęte są opieką logopedyczną i korzystają z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Do dyspozycji dzieci i nauczycieli jest psycholog szkolny. W trakcie zajęć opiekuńczych dzieci korzystają z doskonale wyposażonej w sprzęt sportowy salki gimnastycznej. W trakcie zabaw przy muzyce dostępna jest salka lustrzana. Dzieci jedzą śniadanie w stołówce szkolnej, potem w odstępach czasowych dwudaniowy obiad. Na życzenie rodziców możliwe jest wprowadzenie trzeciego posiłku – podwieczorku. Sala zerówki znajduje się na pierwszym piętrze budynku szkoły, gdzie uczą się dzieci z klas 1-3. Na tym piętrze są również toalety i urządzenia sanitarne dostosowane do wieku wzrostu dzieci.
Osiągnięcia
Udział w konkursach skierowanych do dzieci młodszych, eksponowanie prac wykonanych przez dzieci. Od lat dzieci uczestniczą w cyklicznym konkursie ”Bezpieczna zerówka” organizowanym przez Komendę Policji, przeglądach piosenki oraz teatralno-tanecznych. Dzieci z zerówek nigdy nie mają problemów adaptacyjnych do warunków szkolnych, ponieważ szkołę, pomieszczenia, nauczycieli już znają.
Dodatkowe zajęcia
Dzieci korzystają z placu zabaw Radosna Szkoła przy szkole, wyposażonego w bezpieczne urządzenia do zabawy. Do dyspozycji dzieci jest nowoczesny kompleks boisk sportowych. W godz. 8.00 – 13.00 odbywają się zajęcia dydaktyczne objęte podstawą programową. O13.00 do sal wchodzi następny nauczyciel i organizuje dzieciom zajęcia tematyczne (plastyczne, muzyczne, sportowe).
Godziny otwarcia od
06:45
Godziny otwarcia uwagi
Dzieci mogą przebywać w szkole od godz. 6.45 – 16.30. Po przyjściu do kierują się do wyodrębnionej dla siebie szatni, w której w pojedynczych szafkach zostawiają obuwie zmienne i ubranie wierzchnie. Potem zbierają się w świetlicy szkolnej. W godz. 7.30 – 15.30 odbywają się zajęcia dydaktyczne objęte podstawą programową oraz dodatkowe zajęcia tematyczne (plastyczne, muzyczne, sportowe, itp.). O godz. 15.30 dzieci są odprowadzane do świetlicy, gdzie czekają na przyjście rodziców/opiekunów. Rodzice przyprowadzają dzieci do sali i również je odbierają. Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym przychodzą do sal pod opieką pracownika szkoły.
Koła zainteresowań
W godz. 7.30 – 15.30 odbywają się zajęcia dydaktyczne objęte podstawą programową oraz dodatkowe zajęcia tematyczne (plastyczne, muzyczne, sportowe, językowe, rozwijające zainteresowania).
Historia
Klasy "0" w Szkole Podstawowej nr 26 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze funkcjonują od początku istnienia placówki czyli od roku 1997. Oznacza to, że szkoła ma olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu klas realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.
Kontakty zagraniczne
Szkoła od lat utrzymuje współpracę z niemiecką szkołą Grundschule Aldöbern, z którą realizuje projekty wymiany uczniowskiej.
Personel
Z dziećmi pracują nauczycielki posiadające wykształcenie kierunkowe oraz studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. W szkole pracuje pedagog szkolny, logopeda, psycholog. Zajęcia tematyczne będą dzieci miały z nauczycielami specjalistami (muzyk, nauczyciel w-f, plastyk). W szkole pracuje pielęgniarka szkolna udzielająca dzieciom pomocy w dobrze wyposażonym gabinecie.
Organ prowadzący
Miasto Zielona Góra
Drzwi otwarte

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe