Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1A OGÓLNA
Nazwa oddziału

 1A OGÓLNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Opis

KLASA OGÓLNA
  1. Atrakcyjne i aktywne metody pracy ułatwią naukę na wysokim poziomie i umożliwią zainteresowanym udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
  2. Przedmioty realizowane są zgodnie z podstawą programową liceum ogólnokształcącego.
  3. Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego.
  4. Klasa dla przyszłych kandydatów na studia uniwersyteckie, politechniczne i ekonomiczne.