Zamość
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu - 1C- lingwistyczna
Nazwa oddziału

 1C- lingwistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Drugi język obcy nowożytny

Opis

KLASA LINGWISTYCZNA

Biegła znajomość języków obcych i kompetencje językowe są nie tylko nieodzownym narzędziem na współczesnym wymagającym rynku pracy, ale też przepustką do poznawania świata , podróżowania i komunikowania się z innymi ludźmi. Klasa lingwistyczna jest więc idealną propozycją dla  tych uczniów, którzy chcą pogłębiać znajomość języków obcych.                                                        

Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym w tej klasie będą: język polski, język angielski oraz do wyboru język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański ( od podstaw).  Uczniowie będą mieli też dodatkowe zajęcia dotyczące kultury krajów niemiecko- albo hiszpańskojęzycznych.                                  

Nauka w tej klasie przygotowuje uczniów do podjęcia  studiów na kierunkach lingwistycznych, humanistycznych, filologicznych , dziennikarskich, kulturoznawczych . Wybierając tę klasę masz szansę na ciekawy zawód , np. tłumacz, dziennikarz, polityk, pracownik międzynarodowej organizacji.