Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu - 1 Ke kelner
Nazwa oddziału

 1 Ke kelner

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Opis

   Kelner jest przygotowany do  profesjonalnej obsługi klientów lokalu.
Do zadań kelnera należy:

 - przygotowanie lokalu do przyjęcia gości – zadbanie o odpowiedni wystrój dostosowany do okoliczności;

- nakrywanie do stołu;

- dbanie o czystość zastawy i sztućców;

- nadzór nad jakością podawanych potraw i natychmiastowe usuwanie niepotrzebnych naczyń ze stołów. Kelner jako osoba mająca bezpośredni kontakt z klientami, stanowi wizytówkę lokalu.

W ramach nauki realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz kształcenie praktyczne.

 

Możliwość zatrudnienia po zdobyciu tytułu kelnera to:

- hotele i pensjonaty turystyczne;

- restauracje;

- kawiarnie:

- ośrodki wypoczynkowe;

- zakłady uzdrowiskowe;

-  agroturystyka.

Uczeń kształcący się w  zawodzie ogrodnik w trakcie nauki zdaje egzamin z kwalifikacji:

 

HGT.01.Wykonywanie usług kelnerskich.