Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TG technik geodeta
Nazwa oddziału

 I TG technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Planowanie przestrzenne miast i osiedli, urbanizacja i budownictwo, urządzanie terenów rolnych, gospodarka gruntami, szacowanie nieruchomości oraz kształtowanie i ochrona środowiska wymagają prac geodezyjnych, sporządzania map i dokumentacji. 

Technik geodeta w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych może usłyszeć m.in.. jak: kreślić, rysować i opisywać mapy, prowadzić geodezyjną obsługę budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego oraz wykonywać podziały i rozgraniczenia nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych.

Nasza szkoła jako pierwsza w regionie prowadzi kształcenie w zawodzie technik geodeta. Jako jedyni dysponujemy w pełni wyposażonym zapleczem dydaktycznym do nauczania przedmiotów geodezyjnych i przeprowadzania egzaminu zawodowego. Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności pracując na programach komputerowych i profesjonalnym sprzęcie geodezyjnym (m.in. tachimetr TOPCON GPT-3107N, niwelator TOPCON AT-G6, niwelator FENNEL, teodolit THEO 010B).