Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - B - biologiczno - matematyczna
Nazwa oddziału

 B - biologiczno - matematyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis

Przygotowuje do studiów na kierunkach:
medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, bioinżynieria, ochrona środowiska, psychologia oraz wychowanie fizyczne itp.
Rozwijanie zainteresowań:
- udział w zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych, organizowanych przez uczelnie wyższe min. Uniwersytet Medyczny, Przyrodniczym, UMCS w Lublinie;
- realizacja ogólnopolskich i szkolnych projektów zdrowotnych i profilaktycznych,
- szansa kształtowania kompetencji społecznych, rozwoju umiejętności promocji zdrowia,
- organizacja akcji charytatywnych, happeningów w ramach działalności Szkolnego Koła PCK