Zamość
Technikum
Technikum Nr 3 w Zamościu - 1B Technik energetyk
Nazwa oddziału

 1B Technik energetyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

TECHNIK ENERGETYK (kod zawodu 311307)

…to UNIWERSALNY ZAWÓD TECHNICZNY, gdyż absolwent tego kierunku,                  to specjalista poruszający się w trzech  dochodowych branżach: elektroenergetycznej, ciepłownictwie oraz energetyce odnawialnej (wiatrowej, solarnej, geotermalnej, wodnej).

To również zawód przyszłości, bowiem rozwój gospodarki wymusza ciągły rozwój            i modernizację sektora energetycznego zatrudniającego specjalistów średniego szczebla – techników energetyków.

TECHNIK ENERGETYK ZAJMUJE SIĘ:

- obsługą maszyn i urządzeń oraz nadzorem procesów wytwarzania energii w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach,

- nadzorem i eksploatacją maszyn i urządzeń do przepływu i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

Kwalifikacje zawodowe:

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych.
ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.