Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu - 1D t.fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 1D t.fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik fotografii i multimediów

to zawód dla ludzi z pasją, rozwijający kreatywne spojrzenie na otaczający nas świat. Jeśli lubisz fotografować, edytować zdjęcia i tworzyć prezentacje multimedialne – z nami zyskasz zawód z przyszłością! W trakcie zajęć, w naszej szkole, poznasz budowę i obsługę sprzętu fotograficznego, budowę lamp studyjnych oraz innych urządzeń wykorzystywanych przy pracy fotografa.

W profesjonalnym studio fotograficznym i w plenerze będziesz uczył się wykonywania zdjęć portretowych, reklamowych, by następnie je odpowiednio korygować i formatować w zaawansowanych programach do obróbki obrazu czy tworzyć przeróżne projekty multimedialne w programach graficznych.

Perspektywy

Po ukończeniu kierunku technik fotografii i multimediów, możesz pracować w pracowniach fotograficznych, gazetach, a nawet prowadzić własną działalność fotograficzną. W dzisiejszych czasach dzięki energicznemu rozwojowi technologii informatycznej, zdjęcia wykonywane są wszędzie, lecz należy pamiętać, że to nie najlepszy aparat zrobi cudowne i unikatowe zdjęcie a właśnie odpowiednio wykształcony fotograf posiadający pasję i cel do którego dąży.

ZADANIA ZAWODOWE

 • przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych;
 • posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
 • posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w laboratoriach fotograficznych o różnych profilach,
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
 • w przemyśle optoelektronicznym
 • telewizji i wytwórniach filmowych.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • podstawy fotografii;
 • techniki fotograficzne;
 • podstawy kompozycji obrazu;
 • procesy fotograficzne;
 • technika cyfrowa w fotografii;
 • techniki multimedialne;
 • urządzenia fototechniczne;
 • marketing i reklama usług fotograficznych.