Zamość
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu - 1 LW - klasa wojskowa
Nazwa oddziału

 1 LW - klasa wojskowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Informatyka

Opis

   Klasa wojskowa to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych.

Kształcenie w tym kierunku przygotowuje absolwenta do egzaminu maturalnego, który jest podstawą do dalszego kształcenia.
Oprócz zajęć ogólnokształcących klasa będzie realizować przedmioty uzupełniające - podstawy szkolenia wojskowego oraz przedmiot rozwijający zainteresowania uczniów- szkolenie strzeleckie.

Przedmioty obejmują:
-promocję wojska,
-naukę musztry wojskowej,
-organizację zajęć taktycznych,
-naukę ceremoniału wojskowego,
-naukę strzelania z broni sportowej,
- naukę samoobrony.
Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę wojskową.
Uzupełnieniem szkolenia wojskowego są obozy szkoleniowe.
Absolwent tej szkoły, posiadając podstawową wiedzę wojskową, realnie zwiększa swoje szanse na egzaminie na wyższe uczelnie wojskowe.

Sztab Generalny Wojska Polskiego proponuje dla absolwentów klasy wojskowej skrócenie czasu szkolenia podstawowego w służbie przygotowawczej o 1 miesiąc.
Uczniowie klasy wojskowej uczestniczą w zawodach sportowych oraz zawodach obronnych np.: zawody sportowo obronne dla szkół ponadgimnazjalnych "Sprawni jak żołnierze".
W szkole znajduje się odpowiednia baza do szkoleń.

Posiadamy nowoczesną strzelnicę multimedialną.