Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 B BIOL-CHEM
Nazwa oddziału

 1 B BIOL-CHEM

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Klasa biologiczno-chemiczna umożliwia realizację zakresu rozszerzonego z biologii, chemii oraz wybranego z naszej oferty języka obcego. Klasa ta – to nie tylko lekcje
biologii i chemii, ale także zajęcia praktyczne pozwalające na zdobycie umiejętności niezbędnych do zdania na najwyższym poziomie matury z przedmiotów wiodących. To
właśnie jej wybór umożliwi Ci rzetelne przygotowanie do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów.Po ukończeniu klasy biologiczno – chemicznej możesz kontynuować naukę na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia, chemia, fizjoterapia, psychologia.