Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu - O - ogrodnik
Nazwa oddziału

 O - ogrodnik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Opis

      Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         Wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, ozdobnych oraz grzybów jadalnych;

·         Wykonywania prac związanych ze zbiorem,

·         Prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą(przyczepami).                         

     W ramach nauki realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz kształcenie praktyczne. Nauka trwa 3 lata.

     Po egzaminie potwierdzającym kwalifikację  OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych uzyskuje tytuł ogrodnika

      Uczniowie kształcący się  w tym zawodzie mają możliwość odbycia kursu na prawo jazdy kat. T bez ponoszenia opłat.