Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu - K - kucharz
Nazwa oddziału

 K - kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Opis

   Zawód kucharza to niewątpliwie ciekawy i bardzo potrzebny zawód na rynku pracy. Rozwijająca się stale branża gastronomiczna poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Długie doświadczenie kształcenia w branży gastronomicznej pozwala nam zaproponować młodzieży atrakcyjny zawód, który będzie kształcony przez fachową kadrę pedagogiczną będąc fachowcami w gastronomii.

Absolwent  szkoły  kształcącej w zawodzie kucharza będzie przygotowany do wykonywania  następujących  zadań zawodowych:

·      sporządzania potraw i napojów;

·      przechowywania żywności;

·      wykonywania czynności z ekspedycją potraw i napojów.

Absolwent tego kierunku ma wiele możliwości zawodowych: może usamodzielnić się i rozpocząć pracę zawodową w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach oraz restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Dobry kucharz bez problemu znajdzie pracę.

W ramach nauki realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz kształcenie praktyczne. Nauka trwa 3 lata.

Egzamin potwierdzający kwalifikację  (HGT.02.) Przygotowanie i wydawanie dań.