Zamość
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu - LW - profil wojskowy
Nazwa oddziału

 LW - profil wojskowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

    Klasa wojskowa to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych. Nauka trwa 4 lata. W programie uwzględniono  wiadomości z zakresu:promocji wojska, nauki musztry wojskowej, organizacji zajęć taktycznych, nauki ceremoniału wojskowego,  strzelania z broni sportowej oraz  zajęć z samoobrony.

Na zajęciach wychowania fizycznego będą dodatkowo realizowane treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.  W celu  gruntownego przygotowania młodzieży organizowane będą obozy szkoleniowe. Uczniowie klasy wojskowej będą uczestniczyć w licznych zawodach: zarówno  sportowych jak i  z zakresu obronności.

Sztab Generalny Wojska Polskiego proponuje dla absolwentów klasy wojskowej skrócenie czasu szkolenia podstawowego w służbie przygotowawczej o 1 miesiąc.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę wojskową.

Klasa będzie realizowała przedmioty uzupełniające:
- podstawy szkolenia wojskowego;
- edukację obywatelską.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym po pierwszej klasie:  

- geografia;

- wiedza o społeczeństwie.

Kryteria przyjęcia uwzględniają punkty uzyskane z następujących przedmiotów:
- geografia;
- informatyka;
- wiedza o społeczeństwie.

Języki obce:

- j. angielski;

- j.niemiecki lub j.rosyjski.*

* w przypadku wyboru j. niemieckiego i j. rosyjskiego decyduje większość klasy.

Po ukończeniu klasy wojskowej i zdaniu matury możesz:

- aplikować do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

- aplikować do postępowania rekrutacyjnego do  pracy w służbach wojskowych;

- mieć gwarancję stabilnego  zatrudnienia  i dobrych zarobków.

Każdy uczeń klasy wojskowej otrzyma bezpłatnie mundur.