Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - Ep - matematyczno-geograficzna
Nazwa oddziału

 Ep - matematyczno-geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Klasa o profilu matematyczno - geograficznym to nie tylko „ciekawa przygoda z mapą, atlasem i rozszerzoną tabliczką mnożenia”, to także propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi.
Geografia uczy ciekawej i praktycznej wiedzy o otaczającym świecie, matematyka staje się narzędziem w wielu codziennych sytuacjach. 
Uczeń otrzymuje pogłębioną i utrwaloną wiedzę poprzez:
• łączenie teorii z praktyką (wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo – turystyczne)
• udział w spotkaniach z podróżnikami, wykładach o tematyce ekologicznej, geograficznej oraz biznesowej
• uczestnictwo w projektach unijnych oraz wymianach międzynarodowych
• możliwość udziału w projekcie Rok Zerowy z matematyki we współpracy z AGH
w Krakowie
• Przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach matematycznych, geograficznych i językowych
Treści zawarte w programie przygotowują do takich kierunków studiów jak:
archeologia, architektura, agroturystyka, architektura krajobrazu, bankowość i finanse, budownictwo, ekonomia, etnografia, finanse i rachunkowość, geodezja, geografia, geoinformacja, geologia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, kształtowanie i ochrona środowiska, matematyka, stosunki międzynarodowe, europeistyka, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i administracja.
Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego także miejsca studiowania w kraju i zagranicą.