Zamość
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu - 1BP, 1FP - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA
Nazwa oddziału

 1BP, 1FP - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa jest propozycją skierowaną do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi. To idealne miejsce dla tych, co lubią zgłębiać tajniki ludzkiego ciała, zdrowego stylu życia,  poznawać przyrodę i  wykonywać doświadczenia chemiczne.

W ramach współpracy z  Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS uczniowie będą brać udział w zajęciach w laboratoriach i pracowniach uczelni co zapewni kontakt z nowoczesną aparaturą, udział w wykładach, odczytach i referatach naukowych. Pasjonaci biologii, dzięki uczestniczeniu w zajęciach koła zainteresowań, są efektywnie przygotowywani do udziału w Olimpiadzie Biologiczej i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Dzięki przedmiotom uzupełniającym uczniowie poznają słownictwo z zakresu medycyny w języku angielskim i języku łacińskim.

Absolwenci klasy biologiczno-medycznej mogą wybrać kierunki: medyczno – lekarski, stomatologiczny, farmację, techniki dentystyczne, analitykę medyczną,  pielęgniarstwo, położnictwo, dietetykę, fizjoterapię, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne,  a także: biotechnologię,  mikrobiologię, biologię, biochemię, chemię, kosmetologię,  psychologię, pedagogikę, logopedię,  weterynarię,  ogrodnictwo, agrotechnikę, inżynierię środowiskową, inżynierię biomedyczną, oceanografię , bioinformatykę, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym i inne.