Zamość
Technikum
Technikum Nr 2 w Zamościu - 1HP-technik chłodnictwa i klimatyzacji
Nazwa oddziału

 1HP-technik chłodnictwa i klimatyzacji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji  zdobędziesz umiejętności:
• montażu, uruchamiania oraz obsługi instalacji oraz urządzeń chłodniczych
• montażu, uruchamiania oraz obsługi instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
• wykonywania remontów oraz usuwania awarii instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji może wykonywać zadania:

• montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
• oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
• obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
• naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
• organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
• demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, a także odzysku i uzdatniania czynników roboczych.        

Kończąc technikum w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji, znajdziesz pracę w:
• przedsiębiorstwach zajmujących się montażem, obsługą i naprawą instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,

Technicy chłodnictwa i klimatyzacji  należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy.

Kwalifikacje
      - Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. ELE.03.
        - Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. ELE.04.