Zamość
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 1E BIOLOGICZNO - MEDYCZNA
Nazwa oddziału

 1E BIOLOGICZNO - MEDYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

KLASA 1E

 

BIOLOGICZNO- MEDYCZNA

Rok zerowy AGH(chemia)

 W medycynie liczy się każde życie- każda najmniejsza szansa uratowania życia…

(H. Krall)

 

przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, dodatkowa godzina matematyki

języki obce-  kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język hiszpański, język rosyjski

program autorski: język łaciński w medycynie

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, biologia

 

W ramach tego profilu oferujemy:

- rozszerzony program nauczania biologii i chemii,

- język łaciński w medycynie,

- współpracę z uczelniami lubelskimi, szpitalem, laboratorium,

- zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach ćwiczeń obowiązkowych i dodatkowych,

- przygotowanie do udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej, ekologicznej i konkursach uczelnianych (AGH, UMCS, Politechnika Warszawska),

- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych,

- wycieczki programowe (Ogród zoologiczny, Ogród botaniczny, Centrum        Nauki Kopernik, parki narodowe).

 

Powinieneś znaleźć się w tej klasie, jeżeli:

·       chcesz przygotować się do egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym

i podjąć studia na wymarzonych kierunkach,

·       interesujesz się naukami przyrodniczymi,

·       pragniesz zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną, uczestnicząc w różnorodnych eksperymentach i doświadczeniach biologicznych oraz chemicznych,

·       pragniesz lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego, co znacznie ułatwi Ci dodatkowa godzina

z matematyki (ten przedmiot też jest brany pod uwagę w rekrutacji na kierunkach medycznych).

 

Przykładowe kierunki studiów:

medycyna, stomatologia, farmacja, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, ochrona środowiska, biotechnologia, psychologia, weterynaria, inżynieria środowiskowa, biotechnologia, dietetyka, chemia, biologia, leśnictwo.

 

Osiągnięcia

Uczniowie klas o tym profilu zdobywają laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych-

w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (złoty medal), Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej, Turnieju All-chemicznym, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z chemii, Olimpiadzie Wiedzy o Ochronie Środowiska.

 

Dołącz do najlepszych. Zapraszamy!