Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu - 1B t.informatyk
Nazwa oddziału

 1B t.informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Opis

Kwalifikacje

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także diagnostyką, naprawą i konfigurowaniem sprzętu, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem technologii informacyjnych.

W naszej szkole uczysz się w pracowniach specjalistycznych wyposażonych w sprzęt aktualnie wymagany przez ośrodki egzaminacyjne.

Zajęcia praktyczne przygotowujące do kwalifikacji prowadzone są w pracowni diagnozy i naprawy komputerowej wyposażonej we wszystkie potrzebne narzędzia, urządzenia diagnostyczne i aplikacje; w pracowni sieci komputerowych   wyposażonej w niezbędny sprzęt typu serwerowego i klienckiego oraz sprzęt sieciowy; w pracowni programowania, w której przygotowujemy przyszłych programistów w językach java, skrypt, php, html, uczymy zarządzania bazami danych czy tworzenia dynamicznych stron internetowych.

Obecnie, najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy są programiści i osoby zarządzające portalami internetowymi i bazami danych. W Ekonomiku tego Cię nauczymy.