Zamość
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość
Telefon
846396028
Fax
846396028
E-mail
Strona www
Dyrektor
Renata Chyrchała
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Opis
Liceum Ogólnokształcące to szkoła , która w trzyletnim cyklu kształcenia przygotowuje uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie, wszechstronnego rozwoju, a przede wszystkim do egzaminu maturalnego i dalszego kształcenia. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego mogą kontynuować dalsze kształcenie w szkole policealnej, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w szkołach wyższych. Rozszerzenia oferowane w cyklu kształcenia stwarzają możliwość wykształcenia umiejętności z tych przedmiotów w znacznie lepszym stopniu i zakresie, co nie jest bez znaczenia przy rekrutacji na wyższych uczelniach. Szkołę tego typu poleca się szczególnie tym osobom, które mają sprecyzowane plany związane z podjęciem studiów, a kryterium doboru właściwej klasy powinny być przedmioty uwzględnione w rekrutacji na wybranym kierunku. VI LO jest szkołą ukierunkowaną, z racji funkcjonowania w Zespole Szkół typowo technicznym, na umiejętności techniczne i ścisłe przedmioty. Kształcenie w szkole jest ściśle związane z realizacją przyjętego w szkole programu klasy lotniczej. Program ten stawia za cel wszechstronne przygotowanie młodego człowieka do dalszego kształcenia na politechnikach a szczególnie w kierunkach lotniczych.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Autobusami MZK linii: 0, 2, 11, 8 z dworca PKS w kierunku ul.Szczebrzeskiej
Historia
W związku z Reformą Oświatową trzyletnie VI Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum powstało w wyniku przekształcenia dotychczasowego Liceum Technicznego. W obecnym kształcie funkcjonuje od 01 września 2002r.Pierwsi absolwenci tej szkoły ukończyli naukę w kwietniu 2005r.
Koła zainteresowań
Proponowane koła zainteresowań 1.Koła komputerowe 2.Koła przedmiotowe 3.Koła sportowe 4.Koła artystyczne 5.Kola techniczne oferta kół zainteresowań jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów
Osiągnięcia
Szkoła zapewnia uczniom udział we wszelkich formach współzawodnictwa zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.