logo nabor zamosc
informator
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
Adres ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość
Telefon 084 639 22 06
Fax 084 639 28 01
E-mail zam.1lo@2com.pl
Strona WWW http://www.1lo.zamosc.pl
Opis Nasze Liceum to szkoła o niepowtarzalnym klimacie. Historia splata się tu z teraźniejszością. Duchowy testament Patrona realizujemy poprzez edukację i wychowanie przygotowując młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży przygotowano szeroką ofertę kształcenia w klasach o zróżnicowanych profilach. W ostatnich latach powstały klasy dziennikarskie, językowe, informatyczne, europejska, prawnicza.
Uczniowie mogą również rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych i sportowych. Młodzież naszej szkoły w czasie zajęć sportowych korzysta z obiektów OSiR - hali sportowej, siłowni, bieżni, krytej pływalni. W okresie zimowym uczniowie korzystają również ze sztucznego lodowiska przy Ratuszu. Ponadto uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych i dwóch multimedialnych centrów informacji z dostępem do internetu.
Szkolna biblioteka jest skomputeryzowana i posiada ok. 40 tys. pozycji księgozbioru na bieżąco aktualizowanego.
Efektem pracy uczniów i kadry pedagogicznej naszej szkoły są sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Dbając o zabytkowy gmach Akademii staramy się by był on tętniącym życiem centrum intelektualnym naszego miasta dlatego organizujemy sesje naukowe, spotkania z ludźmi kultury i polityki, festiwal sztuk teatralnych w językach. obcych, konkurs piosenki anglojęzycznej, spotkania poetyckie. Szkoła jest organizatorem Okręgowego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Dla młodzieży spoza miasta Zamościa istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej nr 1 przy ul. Okrzei 6A lub nr 2. przy ul. Szczebrzeskiejj 41
Dodatkowe informacje Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
Rekrutacja 2016_2017
Laureaci międzynarodowych olimpiad, ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych
Certyfikaty
Wirtualny spacer po szkole
Platforma Moodle
Blog uczniów I LO
Fotoblog uczniów I LO
Informacje BIP
Strona FACEOOK
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy Szkolne
Kuźnia Chemiczna
Zajęcia z informatyki i robotyki
Dojazd Szkoła mieści się na zamojskiej starówce przy ul. Akademickiej 8 obok Kościoła św. Katarzyny i zamojskiego Ratusza. Doskonały jest dojazd z każdego kierunku miasta i okolic.
Historia szkoły Nasze liceum istnieje od 1916 roku.
Szkoła z ponad 100 - letnią tradycją, cieszy się dużą popularnością. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, kształci nowocześnie, dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów
Od momentu swego powstania szkoła zajmuje znaczące miejsce w zamojskiej oświacie.
Wymiernym dowodem osiągnięć uczniów i nauczycieli są wyniki wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad oraz konkursów przedmiotowych i artystycznych, gdzie wśród laureatów znajdują się uczniowie naszej szkoły, jak również fakt podejmowania studiów na najbardziej renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych.
Od 2002 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Zygmunt Kamiński.
Koła zainteresowań W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z uczniami w ramach kół przedmiotowych: języków obcych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, politologicznych, literackich, dziennikarskich, teatralnych, filmowych, informatycznych oraz prowadzona jest Kuźnia Chemiczna, Spotkania z fizyką, Spotkania z robotyką, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Wolontariat ILO, koło wokalne. Zajęcia sportowe w sekcjach sportowych: aerobiku, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki koszykowej, CAPOIERA, lekkoatletycznych, pływanie.
Zapraszamy młodzież gimnazjalną na zajęcia dodatkowe z chemii ( "Kuźnia chemiczna" - sobota - prowadzi prof. W. Kuśmierczuk), robotyka (środa - prowadzi prof. Z. Pałka), matematyka ( sobota - prowadzi prof. M. Bubiłek, prof. K. Linek), fizyka (sobota - prowadzi prof. A. Mazurkiewicz, prof. E. Grzybek).
Konsultacje indywidualne z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz historii współczesnej prowadzi prof. Z. Kamiński - Dyrektor Szkoły.
Zajęcia prowadzą doświadczeni i cenieni w środowisku nauczyciele. Spotkania te to doskonała okazja do utrwalenia poszerzenia i wiedzy z zakresu gimnazjum, jak również przygotowanie do kształcenia na poziomie liceum.
Serdecznie zapraszamy!
Kontakty zagraniczne Szkoła współpracuje z placówkami oświatowymi w Izraelu i na Litwie.
Corocznie gościmy młodzież z Izraela.
Ważnym wydarzeniem była wizyta w naszym liceum amerykańskich astronautów promu kosmicznego Endeavour i byłego prezydenta Niemiec Pana Horsta Köhlera.
Osiągnięcia szkoły CERTYFIKATY:
Złota Szkoła - Ranking Olimpijski - 2017
Szkoła Sukcesu
Innowacyjna Szkoła, Innowacyjny Dyrektor, Innowacyjny Nauczyciel , Innowacyjny Uczeń (2017)
Tytuł Srebrnej i Brązowej Tarczy
Certyfikat Wysokiej Jakości Kształcenia - najwyższa ocena ewaluacji zewnętrznej nadana przez Kuratora Oświaty
Szkoła z Klasą
Szkoła Odkrywców Talentów
WF z Klasą
Szkoła E(x)plory
Szkoła z Klasą 2.0
Szkoła dobrych praktyk


Uczniowie naszej szkoły uczestnicząc w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych zdobyli tytuły laureatów i finalistów m.in.
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
Olimpiady Wiedzy o Prawie
Olimpiady Chemicznej
Olimpiady Biologicznej
Olimpiady Ekologicznej
Olimpiad i Konkursów Religijno-Teologicznych
Konkursach z Języka polskiego
Konkursach Historycznych
Olimpiady Mediewistycznej
Olimpiady Języka Łacińskiego
Olimpiady Wiedzy Technicznej
Olimpiady i Diamentowy Indeks AGH
Konkursach Matematycznych
Konkursach Językowych
Konkursach Informatycznych
Zawodach sportowych

NASI OLIMPIJCZYCY
OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY (CENTRALNE)
NAZWA OLIMPIADY ROK UCZEŃ OPIEKUN

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
2012 Julia Paszko Katarzyna Wyszyńska-Gwozda Agnieszka Guzowska
OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
2002 Tomasz Oberda Barbara Kołaczkiewicz
OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
2002 Katarzyna Kołtun Małgorzata Struk
2003 Katarzyna Kołtun Małgorzata Struk
OLIMPIADA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO
2003 Sylwia Magdziak Mirosława Podhany
2007 Anna Łata Mirosława Podhajny
2012 Martyna Słomianowska Mirosława Pohajny
OLIMPIADA MEDIEWISTYCZNA
2009 Michał Gierszon Michał Pałczyński
2009 Paweł Wysłocki Michał Pałczyński
OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
2010 Katarzyna Chmiel ks.Bogdan Nowicki
2011 Katarzyna Chmiel ks.Bogdan Nowicki
2011 Piotr Kończyński Bożena Kukułowicz
OLIMPIADA FIZYCZNA
2011 MICHAŁ KORZEŃ Andrzej Mazurkiewicz
OLIMPIADA BIOLOGICZNA
2002 Justyna Borek Grażyna Smyk
OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZENYM
2002 Jolanta Grygiel Zygmunt Kamiński
2002 Magdalena Adamczuk Zygmunt Kamiński
2006 Anna Kołtunowska Z Zygmunt Kamiński
2006 Agnieszka Zakrzewska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2009 Kamil Słomiany Zygmunt Kamiński
2010 Hubert Mielnik Zygmunt Kamiński
2011 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA
2002 Jolanta Grygiel Zygmunt Kamiński
2002 Mariusz Rogalski Zygmunt Kamiński
2002 Sylwia Greszta Zygmunt Kamiński
2002 Magdalena Adamczuk Zygmunt Kamiński
2002 Adriana Brodowska Zygmunt Kamiński
2003 Maciej Repeć Zygmunt Kamiński
2003 Jakub Hycki Zygmunt Kamiński
2006 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2009 Kamil Słomiany Zygmunt Kamiński
2010 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
2011 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ /SZCZECIN/
2005 Anna Kołtunowska Zygmunt Kamiński
2006 Anna Kołtunowska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ /PUŁTUSK/
2004 Maciej Repeć Zygmunt Kamiński
2006 Anna Kołtunowska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2009 Kamil Słomiany Zygmunt Kamiński
2010 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
2010 Hubert Mielnik Zygmunt Kamiński
OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE
2008 Katarzyna Gruszka Zygmunt Kamiński
2009 Wojciech Saciuk Zygmunt Kamiński
2010 Hubert Mielnik Zygmunt Kamiński
2011 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
2011 Adrianna Otłowska Paulina Adamowicz
2012 Magdalena Dłuś Paulina Adamowicz Zygmunt Kamiński
OLIMPIADA CHEMICZNA
2009 Paweł Bartnik Włodzimierz Kuśmierczuk
2010 Paweł Bartnik Włodzimierz Kuśmierczuk
2011 Arkadiusz Sakowicz Włodzimierz Kuśmierczuk
kolejne lata 2011-2017 lista laureaci konkursów - szczegóły -http://www.1lo.zamosc.pl/o-szkole-86/laureaci-123

Wysoki poziom wiedzy u naszych uczniów potwierdzają wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego, który zdaje 99,9% uczniów oraz ranking szkół ponadgimnazjalnych ogólnopolskiego czasopisma Perspektywy,
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót