logo nabor zamosc
informator
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
Adres ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość
Telefon 084 639 22 06
Fax 084 639 28 01
E-mail zam.1lo@2com.pl
Strona WWW http://www.1lo.zamosc.pl
Opis Nasze Liceum to szkoła, w której przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Duchowy testament Patrona realizujemy poprzez
edukację i wychowanie, przygotowując młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom
młodzieży co roku przygotowujemy ofertę kształcenia w klasach o zróżnicowanych profilach. W tym roku szkolnym postaraliśmy się o
to, by każda klasa pierwsza była objęta patronatem uczelni wyższej: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W I Liceum uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych, działalność Samorządu
Uczniowskiego pracującego w sekcjach: charytatywnej, artystycznej, fotograficznej, parlamentarnej, technicznej i rozrywkowej. SU
organizuje różne ciekawe przedsięwzięcia, takie jak dni tematyczne, wieczory filmowe, happeningi, kawiarenki.
Młodzież naszej szkoły w czasie zajęć sportowych korzysta z obiektów OSiR - hali sportowej, siłowni, bieżni, krytej pływalni, a w
okresie zimowym ze sztucznego lodowiska przy Ratuszu. Ponadto uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pracownie
komputerowe oraz centrum multimedialne z dostępem do internetu. Szkolna biblioteka jest skomputeryzowana i posiada ok. 40 tys.
pozycji księgozbioru na bieżąco aktualizowanego.
Efektem pracy uczniów i kadry pedagogicznej naszej szkoły są sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Angażujemy się w życie kulturalne miasta, ale i sami wychodzimy z inicjatywą organizując spotkania z ludźmi nauki, polityki, kultury,
ponieważ zależy nam, aby I Liceum było miejscem tętniącym życiem i ważnym ośrodkiem na kulturalnej mapie Zamościa. Do
kalendarza imprez szkolnych na stałe wpisały się takie przedsięwzięcia jak: Międzyszkolny Festiwal Twórczości Scenicznej w
Językach Obcych, Konkurs Piosenki Angielskiej, Turniej Recytatorski, Miesiąc Opowiadań, Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku
Polskim, Spotkanie na Schodach, Noc Akademii, Szkolny Konkurs Informatyczny, konkursy językowe.
Kształcąc uczniów, chcemy iść z duchem czasu, dlatego realizujemy innowacje: dwie z języka angielskiego, medialną, z robotyki,
dwie z języka polskiego, z języka łacińskiego.
Uczniowie I Liceum mogą ubiegać się o stypendia: motywacyjne za wysokie wyniki w nauce, sukcesy olimpijskie i sportowe, socjalne,
stypendium im. Bolesława Hassa, Fundacji Zakładów Kórnickich. O stypendium im. B. Hassa mogą się ubiegać także uczniowie
rozpoczynający naukę w naszej szkole.

Dla młodzieży spoza miasta Zamościa istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej nr 1 przy ul. Okrzei 6A lub Bursie
nr 2 przy ul. Szczebrzeskiej 41.
Dodatkowe informacje Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
Rekrutacja 2018/2019
Wirtualny spacer po szkole
Blog uczniów I LO
Fotoblog uczniów I LO
Informacje BIP
Strona Facebook
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy Szkolne
Kuźnia Chemiczna
Zajęcia z informatyki i robotyki
Dojazd Szkoła mieści się na zamojskiej starówce przy ul. Akademickiej 8 obok Kościoła św. Katarzyny i Ratusza. Uczniowie z Zamościa i okolic
nie mają problemu z dojazdem do szkoły, która znajduje się w centrum miasta.
Historia szkoły Nasze liceum istnieje od 1916 roku. Szkoła z ponad 100-letnią tradycją cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży
Zamościa i regionu. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Od momentu powstania
szkoła zajmuje znaczące miejsce w zamojskiej oświacie.
Wymiernym dowodem osiągnięć uczniów i nauczycieli są wyniki wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad oraz konkursów
przedmiotowych i artystycznych, których laureatami są uczniowie naszej szkoły, jak również fakt podejmowania studiów na najbardziej
renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych. Co roku niemal 100% uczniów zdaje egzamin maturalny, a wyniki znacznie
przewyższają średnią krajową i są porównywalne z wynikami najlepszych szkół w Polsce.
Od 2017 roku funkcję dyrektora pełni Pani dr Bożena Krupa.
Koła zainteresowań W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z uczniami w ramach kół przedmiotowych: języków obcych, matematycznych, fizycznych,
chemicznych, biologicznych, politologicznych, literackich, medialnych, informatycznych. Z myślą o uczniach szczególnie
zainteresowanych nauką chemii powstała Kuźnia chemiczna, dla pasjonatów fizyki prowadzone są Spotkania z fizyką, a dla
przyszłych informatyków zajęcia z robotyki, działa również Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Uczniowie prowadzą szkolny blog, na
którym piszą o rzeczach dla siebie ważnych. W I Liceum każdy odnajdzie swoje miejsce, gdyż może zaangażować się w działalność
wolontariatu, Szkolnego Koła Caritas, czy przyłączyć się do Szkolnego Chóru Reprezentacyjnego. Mamy także bogatą ofertę zajęć
sportowych: aerobik, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, lekkoatletyka, pływanie, CAPOEIRA.
Kontakty zagraniczne Od 2013 roku uczniowie mogą uczestniczyć w wymianie z gimnazjum we Freiburgu, co daje możliwość poznania innej kultury i
doskonalenia języka.
Osiągnięcia szkoły CERTYFIKATY:
Tytuł Srebrnej Tarczy Rankingu Perspektyw 2018
Ranking Szkół Olimpijskich 2017 - jedyna szkoła publiczna z zamojszcyzny
Platynowa Szkoła - Ranking Olimpijski - 2017
Złota Europejska Szkoła Praworządności RP
Innowacyjna Szkoła, Innowacyjny Dyrektor, Innowacyjny Nauczyciel , Innowacyjny Uczeń - 2017.2018
Certyfikat Wysokiej Jakości Kształcenia - najwyższa ocena ewaluacji zewnętrznej nadana przez Kuratora Oświaty
Szkoła Sukcesu
Szkoła z Klasą
Szkoła Odkrywców Talentów
WF z Klasą
Szkoła E(x)plory
Szkoła dobrych praktyk
Stacja Kultury
Animator Kultury Zamościa 2016

Uczniowie naszej szkoły uczestnicząc w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych zdobyli
ok. 200 tytułów laureatów i finalistów m.in.
Olimpiady Biologicznej
Olimpiady Chemicznej
Olimpiady Ekologicznej
Olimpiady Filozoficznej
Olimpiady Fizycznej
Olimpiady Historycznej
Olimpiady Języka Angielskiego
Olimpiady Języka Francuskiego
Olimpiady Języka Łacińskiego
Olimpiady Języka Niemieckiego
Olimpiady Mediewistycznej
Olimpiady Teologii Katolickiej
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
Olimpiady Wiedzy o Prawie
Olimpiady Wiedzy Technicznej
Olimpiady Diamentowy Indeks AGH
Olimpiady Wiedzy o Mediach
Konkursach Religijno-Teologicznych
Konkursach Historycznych
Konkursach Informatycznych
Konkursach Językowych
Konkursach Matematycznych
Zawodach sportowych

NASI LAUREACI i FINALIŚCI MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH CENTRALNYCH OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

OLIMPIADA CHEMICZNA opiekun Włodzimierz Kuśmierczuk
2009 Paweł Bartnik
2010 Paweł Bartnik
2011 Arkadiusz Sakowicz
2014 Mateusz Szczygieł
2015 Paweł Flis
2016 Paweł Flis
2017 Katarzyna Tymura
2017 Paweł Flis

MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA CHEMICZNA opiekun Włodzimierz Kuśmierczuk
2014 HANOI ZŁOTY MEDAL Mateusz Szczygieł

OLIMPIADA EKOLOGICZNA opiekun Krzysztof Bałuka
2013 Michał Komornik
2014 Aneta Komisarczuk
2015 Aneta Komisarczuk

OLIMPIADA FILOZOFICZNA opiekun Beata Hawrylak
2015 Paweł Gontarz

OLIMPIADA FIZYCZNA opiekun Andrzej Mazurkiewicz
2011 MICHAŁ KORZEŃ
2017 Paweł Flis
2018 Michał Węgrzyn

OLIMPIADA HISTORYCZNA
2013 Jakub Kozak, opiekun Anna Szyszka
2017 Ilona Rębisz, Inga Szczerbińska, opiekun Michał Pałczyński

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO opiekun Małgorzata Struk
2002 Katarzyna Kołtun
2003 Katarzyna Kołtun

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO opiekun Katarzyna Wyszyńska-Gwozda i Agnieszka Guzowska
2012 Julia Paszko

OLIMPIADA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO opiekun Mirosława Podhany
2003 Sylwia Magdziak
2007 Anna Łata
2012 Martyna Słomianowska
2015 Patrycja Ejsmont
2015 Oliwia Rybczyńska
2016 Aleksandra Kwiecińska, Oliwia Rybczyńska
2018 Sandra Pliżga

OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO opiekun Barbara Kołaczkiewicz
2002 Tomasz Oberda

OLIMPIADA MEDIEWISTYCZNA opiekun Michał Pałczyński
2009 Michał Gierszon, Paweł Wysłocki

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
2010 Katarzyna Chmiel, opiekun ks.Bogdan Nowicki
2011 Katarzyna Chmiel, opiekun ks.Bogdan Nowicki, Piotr Kończyński, opiekun Bożena Kukułowicz
2013 Natalia Kucharska, opiekun ks. Bogdan Nowicki
2017 Mateusz Duma, opiekun Bożena Kukułowicz
2018 Mateusz Duma, opiekun Bożena Kukułowicz

OLIMPIADA WIEDZY O MEDIACH opiekun Magdalena Lis
2016 Sylwia Sarzyńska, Sylwia Sadło
2017 Sylwia Sadło

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM opiekun Zygmunt Kamiński
2002 Jolanta Grygiel, Magdalena Adamczuk
2006 Anna Kołtunowska, Agnieszka Zakrzewska
2007 Sylwia Szymańska
2009 Kamil Słomiany
2010 Hubert Mielnik
2011 Arkadiusz Legieć
2014 Patryk Kozak
2017 Krzysztof Łoza, Inga Szczerbińska

OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA opiekun Zygmunt Kamiński
2002 Jolanta Grygiel, Mariusz Rogalski, Sylwia Greszta, Magdalena Adamczuk, Adriana Brodowska
2003 Maciej Repeć, Jakub Hycki
2006 Sylwia Szymańska
2007 Sylwia Szymańska
2009 Kamil Słomiany
2010 Arkadiusz Legieć
2011 Arkadiusz Legieć
2014 Piotr Korzeniowski
2015 Krzysztof Łoza
2016 Krzysztof Łoza, Inga Szczerbińska, Ilona Rębisz, opiekun Zygmunt Kamiński, Daniel Rybak, opiekun Paulina Adamowicz
2017 Krzysztof Łoza, Ilona Rębisz, Szymon Sirko

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI opiekun Zygmunt Kamiński
2016 Krzysztof Łoza

OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE opiekun Zygmunt Kamiński
2008 Katarzyna Gruszka
2009 Wojciech Saciuk
2010 Hubert Mielnik
2011 Arkadiusz Legieć, opiekun Zygmunt Kamiński, Adrianna Otłowska, opiekun Paulina Adamowicz
2012 Magdalena Dłuś, opiekun Paulina Adamowicz i Zygmunt Kamiński
2014 Damian Świstowski
2015 Paweł Gontarz
2016 Inga Szczerbińska, Krzysztof Łoza
2017 Ilona Rębisz, Inga Szczerbińska, Krzysztof Łoza, Marcin Witkowski

OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE opiekun Zygmunt Kamiński
2016 Krzysztof Łoza, Inga Szczerbińska, Ilona Rębisz, Marcin Witkowski
2017 Krzysztof Łoza, Ilona Rębisz, Marcin Witkowski, Szymon Sirko, Monika Głazowska
2018 Paweł Kołodziejczuk, opiekun Paulina Adamowicz

OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ (BIAŁYSTOK) opiekun Zygmunt Kamiński
2014 Patryk Kozak
2015 Krzysztof Łoza
2016 Krzysztof Łoza
2017 Krzysztof Łoza, Ilona Rębisz

OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ (PUŁTUSK) opiekun Zygmunt Kamiński
2004 Maciej Repeć
2006 Anna Kołtunowska
2007 Sylwia Szymańska
2009 Kamil Słomiany
2010 Arkadiusz Legieć, Hubert Mielnik

OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ (SZCZECIN) opiekun Zygmunt Kamiński
2005 Anna Kołtunowska
2006 Anna Kołtunowska
2007 Sylwia Szymańska

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
2014 Tomasz Czerwieniec, opiekun Andrzej Mazurkiewicz

OLIMPIADA WIEDZY O III RP opiekun Zygmunt Kamiński
2013 Przemysław Furmanek, Marcin Kudełka, Patryk Kozak, opiekun Paulina Adamowicz i Zygmunt Kamiński
2014 Karolina Kamińska, Patryk Kozak
2015 Inga Szczerbińska
2016 Inga Szczerbińska, Krzysztof Łoza
2017 Ilona Rębisz, Krzysztof Łoza, Marcin Witkowski
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót