logo nabor zamosc
informator
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
Adres ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość
Telefon 084 639 22 06
Fax 084 639 28 01
E-mail zam.1lo@2com.pl
Strona WWW http://www.1lo.zamosc.pl
Opis Nasze Liceum to szkoła, w której przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Duchowy testament Patrona realizujemy poprzez
edukację i wychowanie, przygotowując młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom
młodzieży co roku przygotowujemy ofertę kształcenia w klasach o zróżnicowanych profilach. W tym roku szkolnym postaraliśmy się o
to, by każda klasa pierwsza była objęta patronatem uczelni wyższej: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W I Liceum uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych, zaangażowanie w
działalność samorządu, charytatywną czy działalność artystyczną. Samorząd, który wyróżnia się aktywnością działa w ramach sekcji,
między innymi fotograficznej, parlamentarnej, charytatywnej, technicznej, czy rozrywkowej. Organizuje różne ciekawe
przedsięwzięcia, takie jak dni tematyczne, wieczory filmowe, happeningi, kawiarenki.
Młodzież naszej szkoły w czasie zajęć sportowych korzysta z obiektów OSiR - hali sportowej, siłowni, bieżni, krytej pływalni, a w
okresie zimowym ze sztucznego lodowiska przy Ratuszu. Ponadto uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pracownie
komputerowe oraz centrum multimedialne z dostępem do internetu. Szkolna biblioteka jest skomputeryzowana i posiada ok. 40 tys.
pozycji księgozbioru na bieżąco aktualizowanego.
Efektem pracy uczniów i kadry pedagogicznej naszej szkoły są sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Angażujemy się w życie kulturalne miasta, ale i sami wychodzimy z inicjatywą organizując spotkania z ludźmi nauki, polityki, kultury,
ponieważ zależy nam, aby I Liceum było miejscem tętniącym życiem i ważnym ośrodkiem na kulturalnej mapie Zamościa. Do
kalendarza imprez szkolnych na stałe wpisały się takie przedsięwzięcia jak: Międzyszkolny Festiwal Twórczości Scenicznej w
Językach Obcych, Konkurs Piosenki Angielskiej, Turniej Recytatorski, Miesiąc Opowiadań, Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku
Polskim, Spotkanie na Schodach, Noc Akademii, Szkolny Konkurs Informatyczny, konkursy językowe.
Kształcąc uczniów, chcemy iść z duchem czasu, dlatego realizujemy innowacje: dwie z języka angielskiego, medialną, z robotyki,
dwie z języka polskiego, z języka łacińskiego.
Uczniowie I Liceum mogą ubiegać się o stypendia: motywacyjne za wysokie wyniki w nauce, sukcesy olimpijskie i sportowe, socjalne,
stypendium im. Bolesława Hassa, Fundacji Zakładów Kórnickich. O stypendium im. B. Hassa mogą się ubiegać także uczniowie
rozpoczynający naukę w naszej szkole.

Dla młodzieży spoza miasta Zamościa istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej nr 1 przy ul. Okrzei 6A lub Bursie
nr 2 przy ul. Szczebrzeskiej 41.
Dodatkowe informacje Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
Rekrutacja 2018/2019
Laureaci międzynarodowych olimpiad, ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych
Certyfikaty
Wirtualny spacer po szkole
Blog uczniów I LO
Fotoblog uczniów I LO
Informacje BIP
Strona Facebook
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy Szkolne
Kuźnia Chemiczna
Zajęcia z informatyki i robotyki
Dojazd Szkoła mieści się na zamojskiej starówce przy ul. Akademickiej 8 obok Kościoła św. Katarzyny i Ratusza. Uczniowie z Zamościa i okolic
nie mają problemu z dojazdem do szkoły, która znajduje się w centrum miasta.
Historia szkoły Nasze liceum istnieje od 1916 roku. Szkoła z ponad 100-letnią tradycją cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży
Zamościa i regionu. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Od momentu powstania
szkoła zajmuje znaczące miejsce w zamojskiej oświacie.
Wymiernym dowodem osiągnięć uczniów i nauczycieli są wyniki wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad oraz konkursów
przedmiotowych i artystycznych, których laureatami są uczniowie naszej szkoły, jak również fakt podejmowania studiów na najbardziej
renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych. Co roku niemal 100% uczniów zdaje egzamin maturalny, a wyniki znacznie
przewyższają średnią krajową i są porównywalne z wynikami najlepszych szkół w Polsce.
Od 2017 roku funkcję dyrektora pełni Pani dr Bożena Krupa.
Koła zainteresowań W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z uczniami w ramach kół przedmiotowych: języków obcych, matematycznych, fizycznych,
chemicznych, biologicznych, politologicznych, literackich, medialnych, informatycznych. Z myślą o uczniach szczególnie
zainteresowanych nauką chemii powstała Kuźnia chemiczna, dla pasjonatów fizyki prowadzone są Spotkania z fizyką, a dla
przyszłych informatyków zajęcia z robotyki, działa również Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Uczniowie prowadzą szkolny blog, na
którym piszą o rzeczach dla siebie ważnych. W I Liceum każdy odnajdzie swoje miejsce, gdyż może zaangażować się w działalność
wolontariatu, Szkolnego Koła Caritas, czy przyłączyć się do Szkolnego Chóru Reprezentacyjnego. Mamy także bogatą ofertę zajęć
sportowych: aerobik, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, lekkoatletyka, pływanie, CAPOEIRA.
Kontakty zagraniczne Od 2013 roku uczniowie mogą uczestniczyć w wymianie z gimnazjum we Freiburgu, co daje możliwość poznania innej kultury i
doskonalenia języka.
Osiągnięcia szkoły CERTYFIKATY:
Tytuł Srebrnej Tarczy Rankingu Perspektyw 2018
Platynowa Szkoła - Ranking Olimpijski - 2017
Innowacyjna Szkoła, Innowacyjny Uczeń - 2018
Szkoła Sukcesu
Innowacyjna Szkoła, Innowacyjny Dyrektor, Innowacyjny Nauczyciel , Innowacyjny Uczeń - 2017
Certyfikat Wysokiej Jakości Kształcenia - najwyższa ocena ewaluacji zewnętrznej nadana przez Kuratora Oświaty
Szkoła z Klasą
Szkoła Odkrywców Talentów
WF z Klasą
Szkoła E(x)plory
Szkoła dobrych praktyk
Stacja Kultury

Uczniowie naszej szkoły uczestnicząc w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych zdobyli
ok. 200 tytułów laureatów i finalistów m.in.
Olimpiady Chemicznej
Olimpiady Biologicznej
Olimpiady Fizycznej
Olimpiady Filozoficznej
Olimpiady Ekologicznej
Olimpiady Historycznej
Olimpiady Języka Angielskiego
Olimpiady Języka Francuskiego
Olimpiady Języka Łacińskiego
Olimpiady Języka Niemieckiego
Olimpiady Mediewistycznej
Olimpiady Teologii Katolickiej
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
Olimpiady Wiedzy o Prawie
Olimpiady Wiedzy Technicznej
Olimpiady Diamentowy Indeks AGH
Olimpiady Wiedzy o Mediach
Konkursach Religijno-Teologicznych
Konkursach Historycznych
Konkursach Informatycznych
Konkursach Językowych
Konkursach Matematycznych
Zawodach sportowych

NASI OLIMPIJCZYCY
OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY CENTRALNE
NAZWA OLIMPIADY ROK UCZEŃ OPIEKUN

OLIMPIADA CHEMICZNA
2009 Paweł Bartnik Włodzimierz Kuśmierczuk
2010 Paweł Bartnik Włodzimierz Kuśmierczuk
2011 Arkadiusz Sakowicz Włodzimierz Kuśmierczuk
2014 Mateusz Szczygieł, Włodzimierz Kuśmierczuk
2015 Paweł Flis, Włodzimierz Kuśmierczuk
2016 Paweł Flis, Włodzimierz Kuśmierczuk
2017 Katarzyna Tymura, Włodzimierz Kuśmierczuk
2017 Paweł Flis, Włodzimierz Kuśmierczuk

MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA CHEMICZNA
2014 HANOI ZŁOTY MEDAL Mateusz Szczygieł, Włodzimierz Kuśmierczuk

OLIMPIADA EKOLOGICZNA
2013 Michał Komornik, Krzysztof Bałuka
2014 Aneta Komisarczuk, Krzysztof Bałuka
2015 Aneta Komisarczuk, Krzysztof Bałuka

OLIMPIADA FIZYCZNA
2011 MICHAŁ KORZEŃ Andrzej Mazurkiewicz
2017 Paweł Flis, Andrzej Mazurkiewicz
2018 Michał Węgrzyn, Andrzej Mazurkiewicz

OLIMPIADA FILOZOFICZNA
2015 Paweł Gontarz, Beata Hawrylak

OLIMPIADA HISTORYCZNA
2013 Jakub Kozak, Anna Szyszka
2017 Ilona Rębisz, Michał Pałczyński
2017 Inga Szczerbińska, Michał Pałczyński

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
2002 Katarzyna Kołtun Małgorzata Struk
2003 Katarzyna Kołtun Małgorzata Struk

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
2012 Julia Paszko Katarzyna Wyszyńska-Gwozda Agnieszka Guzowska

OLIMPIADA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO
2003 Sylwia Magdziak Mirosława Podhany
2007 Anna Łata Mirosława Podhajny
2012 Martyna Słomianowska Mirosława Pohajny
2015 Patrycja Ejsmont, Mirosława Podhajny
2015 Oliwia Rybczyńska, Mirosława Podhajny
2016 Aleksandra Kwiecińska, Mirosława Podhajny
2016 Oliwia Rybczyńska, Mirosława Podhajny
2018 Sandra Pliżga, Mirosława Podhajny

OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
2002 Tomasz Oberda Barbara Kołaczkiewicz

OLIMPIADA MEDIEWISTYCZNA
2009 Michał Gierszon Michał Pałczyński
2009 Paweł Wysłocki Michał Pałczyński

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
2010 Katarzyna Chmiel ks.Bogdan Nowicki
2011 Katarzyna Chmiel ks.Bogdan Nowicki
2011 Piotr Kończyński Bożena Kukułowicz
2013 Natalia Kucharska, ks. Bogdan Nowicki
2017 Mateusz Duma, Bożena Kukułowicz
2018 Mateusz Duma, Bożena Kukułowicz

OLIMPIADA WIEDZY O MEDIACH
2016 Sylwia Sarzyńska, Magdalena Lis
2016 Sylwia Sadło, Magdalena Lis
2017 Sylwia Sadło, Magdalena Lis

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZENYM
2002 Jolanta Grygiel Zygmunt Kamiński
2002 Magdalena Adamczuk Zygmunt Kamiński
2006 Anna Kołtunowska Z Zygmunt Kamiński
2006 Agnieszka Zakrzewska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2009 Kamil Słomiany Zygmunt Kamiński
2010 Hubert Mielnik Zygmunt Kamiński
2011 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
2014 Patryk Kozak, Zygmunt Kamiński
2017 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2017 Inga Szczerbińska, Zygmunt Kamiński

OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA
2002 Jolanta Grygiel Zygmunt Kamiński
2002 Mariusz Rogalski Zygmunt Kamiński
2002 Sylwia Greszta Zygmunt Kamiński
2002 Magdalena Adamczuk Zygmunt Kamiński
2002 Adriana Brodowska Zygmunt Kamiński
2003 Maciej Repeć Zygmunt Kamiński
2003 Jakub Hycki Zygmunt Kamiński
2006 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2009 Kamil Słomiany Zygmunt Kamiński
2010 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
2011 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
2014 Piotr Korzeniowski, Zygmunt Kamiński
2015 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2016 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2016 Inga Szczerbińska, Zygmunt Kamiński
2016 Ilona Rębisz, Zygmunt Kamiński
2016 Daniel Rybak, Paulina Adamowicz
2017 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2017 Ilona Rębisz, Zygmunt Kamiński
2017 Szymon Sirko, Zygmunt Kamiński

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI
2016 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński

OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE
2008 Katarzyna Gruszka Zygmunt Kamiński
2009 Wojciech Saciuk Zygmunt Kamiński
2010 Hubert Mielnik Zygmunt Kamiński
2011 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
2011 Adrianna Otłowska Paulina Adamowicz
2012 Magdalena Dłuś Paulina Adamowicz Zygmunt Kamiński
2014 Damian Świstowski, Zygmunt Kamiński
2015 Paweł Gontarz, Zygmunt Kamiński
2016 Inga Szczerbińska, Zygmunt Kamiński
2016 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2017 Ilona Rębisz, Zygmunt Kamiński
2017 Inga Szczerbińska, Zygmunt Kamiński
2017 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2017 Marcin Witkowski, Zygmunt Kamiński

OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
2016 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2016 Inga Szczerbińska, Zygmunt Kamiński
2016 Ilona Rębisz, Zygmunt Kamiński
2016 Marcin Witkowski, Zygmunt Kamiński
2017 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2017 Ilona Rębisz, Zygmunt Kamiński
2017 Marcin Witkowski, Zygmunt Kamiński
2017 Szymon Sirko, Zygmunt Kamiński
2017 Monika Głazowska, Zygmunt Kamiński

OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ (BIAŁYSTOK)
2014 Patryk Kozak, Zygmunt Kamiński
2015 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2016 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2017 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2017 Ilona Rębisz, Zygmunt Kamiński

OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ /PUŁTUSK/
2004 Maciej Repeć Zygmunt Kamiński
2006 Anna Kołtunowska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2009 Kamil Słomiany Zygmunt Kamiński
2010 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
2010 Hubert Mielnik Zygmunt Kamiński

OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ /SZCZECIN/
2005 Anna Kołtunowska Zygmunt Kamiński
2006 Anna Kołtunowska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
2014 Tomasz Czerwieniec, Andrzej Mazurkiewicz

OLIMPIADA WIEDZY O III RP
2013 Przemysław Furmanek, Zygmunt Kamiński/Paulina Adamowicz
2013 Marcin Kudełka, Zygmunt Kamiński/Paulina Adamowicz
2013 Patryk Kozak, Zygmunt Kamiński
2014 Karolina Kamińska, Zygmunt Kamiński
2014 Patryk Kozak, Zygmunt Kamiński
2015 Inga Szczerbińska, Zygmunt Kamiński
2016 Inga Szczerbińska, Zygmunt Kamiński
2016 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2017 Ilona Rębisz, Zygmunt Kamiński
2017 Krzysztof Łoza, Zygmunt Kamiński
2017 Marcin Witkowski, Zygmunt Kamiński
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót