Zamość
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 8, 22-400, Zamość 20 0/0
1AG MATEMATYCZNO FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ 7 0/0
1BG MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA 2 0/0
1CG PRAWNICZA 3 0/0
1DG BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 4 0/0
1EG BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 4 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 75 0/0
Ag - matematyczno-fizyczna 20 0/0
Bg - medyczna 11 0/0
Cg - językowa 12 0/0
Dg - humanistyczna 10 0/0
Eg - matematyczno-geograficzna 15 0/0
Fg - europejska 7 0/0
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 256 0/0
1AG - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z PROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM 36 0/0
1BG, 1FG - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 74 0/0
1CG - LINGWISTYCZNA 38 0/0
1DG - PRAWNICZA 36 0/0
1EG - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA 36 0/0
1GG - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 36 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 46 0/0
I Sg medyczno-sportowa 17 0/0
I Lg geograficzno-lingwistyczna 23 0/0
I Pg psychologiczno-społeczna 6 0/0
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 64 0/0
1AT t.ekonomista 5 0/0
1BT t. informatyk 7 0/0
1CT t.hotelarstwa 5 0/0
1DT t.fotografii i multimediów 8 0/0
1ET t.grafiki i poligrafii cyfrowej 1 0/0
1FT t.usług fryzjerskich 8 0/0
1GT t.logistyk 10 0/0
1HT t.handlowiec 0 0/0
1IT t.przemysłu mody 0 0/0
1KT t.spedytor 20 0/0
1LT t.organizacji turystyki 0 0/0
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 103 0/0
1FG-technik mechatronik 12 0/0
1BG-technik reklamy 23 0/0
1GG-technik żywienia i usług gastronomicznych 23 0/0
1AG-technik mechanik-klasa wojskowa 13 0/0
1CG-technik elektroenergetyk transportu szynowego 0 0/0
1KG-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 0 0/0
1DG-technik poj.samochodowych 8 0/0
1EG-technik poj.samochodowych 24 0/0
1HG-technik chłodnictwa i klimatyzacji 0 0/0
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 43 0/0
1Ag technik elektronik 4 0/0
1Bg technik energetyk 14 0/0
1Cg technik elektryk 15 0/0
1Eg technik informatyk 10 0/0
1Mg technik-teleinformatyk 0 0/0
1Og technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0/0
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 49 0/0
I TB technik budownictwa 13 0/0
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 0 0/0
I TG technik geodeta 19 0/0
I TI technik informatyk 8 0/0
I TTŻ technik technologii żywności 9 0/0
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0/0
I TBD technik budowy dróg 0 0/0
I TTD technik technologii drewna 0 0/0
I TIS technik inżynierii sanitarnej 0 0/0
I TW technik wiertnik 0 0/0
I GAZ technik gazownictwa 0 0/0
I TA technik renowacji elementów architektury 0 0/0
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 75 0/0
TA - technik architektury krajobrazu 16 0/0
TM -technik mechanizacji rolnicta i agrotroniki 21 0/0
TR- technik rolnik 8 0/0
TW- technik weterynarii 12 0/0
TZ - technik żyienia i usług gastronomicznych 18 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 20 0/0
1bG-mechanik poj.samochodowych 20 0/0
1dG-elektromechanik poj.samochodowych 0 0/0
1cG-mechanik monter maszyn i urządzeń 0 0/0
1eG-blacharz samochodowy 0 0/0
1hG-mechanik motocyklowy 0 0/0
1fG-kierowca mechanik 0 0/0
1gG-kucharz 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 0 0/0
1 Ig elektronik 0 0/0
1 Jg elektryk 0 0/0
1 Kg elektromechanik 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 20 0/0
I A kucharz 0 0/0
I B fryzjer 11 0/0
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 9 0/0
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 0 0/0
I E murarz-tynkarz 0 0/0
I F betoniarz-zbrojarz 0 0/0
I G stolarz 0 0/0
I H tapicer 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 0 0/0
K - kucharz 0 0/0
M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 0/0
R - rolnik 0 0/0
O - ogrodnik 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 0 0/0
1AG cukiernik 0 0/0
1BG piekarz 0 0/0
1CG sprzedawca 0 0/0
1DG krawiec 0 0/0
1EG magazynier-logistyk 0 0/0
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 225 0/0
1A INFORMATYK 27 0/0
1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA 27 0/0
1C INFORMATYK - KLASA WOJSKOWA 28 0/0
1D INFORMATYK - KLASA CELNA 26 0/0
1E FRYZJER 30 0/0
1F HANDLOWIEC 28 0/0
1G HOTELARSTWA 29 0/0
1H GASTRONOMIA 30 0/0
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 210 0/0
1 I INFORMATYCZNA 30 0/0
1 B BIOL-CHEM 30 0/0
1 C DYPLOMACJI 30 0/0
1 D DZIENNIKARSKA 30 0/0
1 H HUMANISTYCZNA 30 0/0
1 P PRAWNICZA 30 0/0
1 PS PSYCHOLOGICZNA 30 0/0
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 0 0/0
I straż graniczna/służba celna/stylizacja i wizaż 0 0/0
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 16 0/0
LW - profil wojskowy 11 0/0
LP - profil policyjny 5 0/0
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 38 0/0
1a ogólna 18 0/0
1b sportowa 20 0/0
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 80 0/0
1at hotelarz 20 0/0
1bt gastronom 20 0/0
1ct logistyk 20 0/0
1dt informatyk 20 0/0