Zamość
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 1 i 1H, 22-400, Zamość
1AG MATEMATYCZNO FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ
1BG MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA
1CG PRAWNICZA
1DG BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
1EG BIOLOGICZNO - MEDYCZNA
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość
Ag - matematyczno-fizyczna
Bg - medyczna
Cg - językowa
Dg - humanistyczna
Eg - matematyczno-geograficzna
Fg - europejska
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość
1AG - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z PROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM
1BG, 1FG - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA
1CG - LINGWISTYCZNA
1DG - PRAWNICZA
1EG - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA
1GG - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
I Sg medyczno-sportowa
I Lg geograficzno-lingwistyczna
I Pg psychologiczno-społeczna
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość
1AT t.ekonomista
1BT t. informatyk
1CT t.hotelarstwa
1DT t.fotografii i multimediów
1ET t.grafiki i poligrafii cyfrowej
1FT t.usług fryzjerskich
1GT t.logistyk
1HT t.handlowiec
1IT t.przemysłu mody
1KT t.spedytor
1LT t.organizacji turystyki
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość
1FG-technik mechatronik
1BG-technik reklamy
1GG-technik żywienia i usług gastronomicznych
1AG-technik mechanik-klasa wojskowa
1CG-technik elektroenergetyk transportu szynowego
1KG-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
1DG-technik poj.samochodowych
1EG-technik poj.samochodowych
1HG-technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
1Ag technik elektronik
1Bg technik energetyk
1Cg technik elektryk
1Eg technik informatyk
1Mg technik-teleinformatyk
1Og technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I GTB technik budownictwa
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie
I GTG technik geodeta
I GTI technik informatyk
I GTTŻ technik technologii żywności
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
I TBD technik budowy dróg
I TTD technik technologii drewna
I TIS technik inżynierii sanitarnej
I TW technik wiertnik
I GAZ technik gazownictwa
I TA technik renowacji elementów architektury
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość
TA - technik architektury krajobrazu
TM -technik mechanizacji rolnicta i agrotroniki
TR- technik rolnik
TW- technik weterynarii
TZ - technik żyienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość
1bG-mechanik poj.samochodowych
1dG-elektromechanik poj.samochodowych
1cG-mechanik monter maszyn i urządzeń
1eG-blacharz samochodowy
1hG-mechanik motocyklowy
1fG-kierowca mechanik
1gG-kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
1 Ig elektronik
1 Jg elektryk
1 Kg elektromechanik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I A kucharz
I B fryzjer
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
I D monter sieci i instalacji sanitarnych
I E murarz-tynkarz
I F betoniarz-zbrojarz
I G stolarz
I H tapicer
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość
K - kucharz
M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
R - rolnik
O - ogrodnik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość
1AG cukiernik
1BG piekarz
1CG sprzedawca
1DG krawiec
1EG magazynier-logistyk
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość
1A INFORMATYK
1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA
1C INFORMATYK - KLASA WOJSKOWA
1D INFORMATYK - KLASA CELNA
1E FRYZJER
1F HANDLOWIEC
1G HOTELARSTWA
1H GASTRONOMIA
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość
1 I INFORMATYCZNA
1 B BIOL-CHEM
1 C DYPLOMACJI
1 D DZIENNIKARSKA
1 H HUMANISTYCZNA
1 P PRAWNICZA
1 PS PSYCHOLOGICZNA
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I straż graniczna/służba celna/stylizacja i wizaż
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
LW - profil wojskowy
LP - profil policyjny
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość
1a ogólna
1b sportowa
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ
1at hotelarz
1bt gastronom
1ct logistyk
1dt informatyk