Zamość
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 8, 22-400, Zamość 160 136/770
1AG MATEMATYCZNO FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ 32 29/128
1BG MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA 32 30/170
1CG PRAWNICZA 32 25/156
1DG BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 32 30/154
1EG BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 32 22/162
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 192 94/759
Ag - matematyczno-fizyczna 32 2/71
Bg - medyczna 32 25/141
Cg - językowa 32 14/133
Dg - humanistyczna 32 23/155
Eg - matematyczno-geograficzna 32 9/107
Fg - europejska 32 21/152
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 224 211/836
1AG - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z PROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM 32 32/117
1BG, 1FG - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 64 68/159
1CG - LINGWISTYCZNA 32 45/165
1DG - PRAWNICZA 32 21/142
1EG - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA 32 25/146
1GG - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 32 20/107
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 20/132
I Sg medyczno-sportowa 32 6/44
I Lg geograficzno-lingwistyczna 32 1/27
I Pg psychologiczno-społeczna 32 13/61
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 352 137/543
1AT t.ekonomista 32 28/79
1BT t. informatyk 32 13/56
1CT t.hotelarstwa 32 15/48
1DT t.fotografii i multimediów 32 14/57
1ET t.grafiki i poligrafii cyfrowej 32 24/77
1FT t.usług fryzjerskich 32 11/29
1GT t.logistyk 32 21/80
1HT t.handlowiec 32 3/35
1IT t.przemysłu mody 32 2/19
1KT t.spedytor 32 3/28
1LT t.organizacji turystyki 32 3/35
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 288 43/161
1FG-technik mechatronik 32 10/30
1BG-technik reklamy 32 6/14
1GG-technik żywienia i usług gastronomicznych 32 3/15
1AG-technik mechanik-klasa wojskowa 32 9/26
1CG-technik elektroenergetyk transportu szynowego 32 0/5
1KG-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 32 0/6
1DG-technik poj.samochodowych 32 7/38
1EG-technik poj.samochodowych 32 7/22
1HG-technik chłodnictwa i klimatyzacji 32 1/5
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 224 63/256
1Ag technik elektronik 32 7/52
1Bg technik energetyk 32 2/25
1Cg technik elektryk 64 15/55
1Eg technik informatyk 32 35/81
1Mg technik-teleinformatyk 32 1/26
1Og technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 3/17
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 384 29/128
I TB technik budownictwa 32 6/17
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 32 4/15
I TG technik geodeta 32 3/19
I TI technik informatyk 32 10/26
I TTŻ technik technologii żywności 32 4/22
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 0/10
I TBD technik budowy dróg 32 1/4
I TTD technik technologii drewna 32 0/3
I TIS technik inżynierii sanitarnej 32 1/3
I TW technik wiertnik 32 0/1
I GAZ technik gazownictwa 32 0/2
I TA technik renowacji elementów architektury 32 0/6
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 160 36/99
TA - technik architektury krajobrazu 32 5/27
TM -technik mechanizacji rolnicta i agrotroniki 32 12/18
TR- technik rolnik 32 2/12
TW- technik weterynarii 32 11/22
TZ - technik żyienia i usług gastronomicznych 32 6/20
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 224 8/38
1bG-mechanik poj.samochodowych 32 3/14
1dG-elektromechanik poj.samochodowych 32 2/8
1cG-mechanik monter maszyn i urządzeń 32 0/0
1eG-blacharz samochodowy 32 0/3
1hG-mechanik motocyklowy 32 2/4
1fG-kierowca mechanik 32 0/5
1gG-kucharz 32 1/4
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 0/8
1 Ig elektronik 32 0/4
1 Jg elektryk 32 0/2
1 Kg elektromechanik 32 0/2
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 172 9/37
I A kucharz 20 0/4
I B fryzjer 20 2/5
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 32 4/14
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 20 1/3
I E murarz-tynkarz 20 2/6
I F betoniarz-zbrojarz 20 0/1
I G stolarz 20 0/3
I H tapicer 20 0/1
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 128 2/8
K - kucharz 32 0/2
M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 32 0/3
R - rolnik 32 2/2
O - ogrodnik 32 0/1
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 160 1/8
1AG cukiernik 32 1/4
1BG piekarz 32 0/1
1CG sprzedawca 32 0/1
1DG krawiec 32 0/0
1EG magazynier-logistyk 32 0/2
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 240 3/24
1A INFORMATYK 30 0/3
1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA 30 0/3
1C INFORMATYK - KLASA WOJSKOWA 30 1/2
1D INFORMATYK - KLASA CELNA 30 1/4
1E FRYZJER 30 1/4
1F HANDLOWIEC 30 0/3
1G HOTELARSTWA 30 0/3
1H GASTRONOMIA 30 0/2
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 210 1/6
1 I INFORMATYCZNA 30 0/0
1 B BIOL-CHEM 30 0/1
1 C DYPLOMACJI 30 0/0
1 D DZIENNIKARSKA 30 0/1
1 H HUMANISTYCZNA 30 0/0
1 P PRAWNICZA 30 1/2
1 PS PSYCHOLOGICZNA 30 0/2
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 32 10/12
I straż graniczna/służba celna/stylizacja i wizaż 32 10/12
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 64 11/44
LW - profil wojskowy 32 9/26
LP - profil policyjny 32 2/18
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 40 0/0
1a ogólna 20 0/0
1b sportowa 20 0/0
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 80 1/9
1at hotelarz 20 1/2
1bt gastronom 20 0/2
1ct logistyk 20 0/4
1dt informatyk 20 0/1