Zamość
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 8, 22-400, Zamość 160 259/578
1AG MATEMATYCZNO FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ 32 60/268
1BG MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA 32 59/331
1CG PRAWNICZA 32 49/297
1DG BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 32 50/301
1EG BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 32 41/295
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 192 199/670
Ag - matematyczno-fizyczna 32 6/154
Bg - medyczna 32 45/271
Cg - językowa 32 39/276
Dg - humanistyczna 32 55/319
Eg - matematyczno-geograficzna 32 18/218
Fg - europejska 32 36/325
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 224 370/640
1AG - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z PROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM 32 59/223
1BG, 1FG - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 64 107/296
1CG - LINGWISTYCZNA 32 68/283
1DG - PRAWNICZA 32 44/274
1EG - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA 32 51/273
1GG - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 32 41/222
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 78/222
I Sg medyczno-sportowa 32 30/104
I Lg geograficzno-lingwistyczna 32 7/73
I Pg psychologiczno-społeczna 32 41/151
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 352 305/605
1AT t.ekonomista 32 47/156
1BT t. informatyk 32 35/163
1CT t.hotelarstwa 32 32/127
1DT t.fotografii i multimediów 32 34/156
1ET t.grafiki i poligrafii cyfrowej 32 62/183
1FT t.usług fryzjerskich 32 24/75
1GT t.logistyk 32 44/157
1HT t.handlowiec 32 7/77
1IT t.przemysłu mody 32 3/37
1KT t.spedytor 32 9/72
1LT t.organizacji turystyki 32 8/63
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 288 100/218
1FG-technik mechatronik 32 21/71
1BG-technik reklamy 32 9/31
1GG-technik żywienia i usług gastronomicznych 32 10/41
1AG-technik mechanik-klasa wojskowa 32 21/54
1CG-technik elektroenergetyk transportu szynowego 32 2/13
1KG-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 32 2/17
1DG-technik poj.samochodowych 32 22/84
1EG-technik poj.samochodowych 32 11/52
1HG-technik chłodnictwa i klimatyzacji 32 2/13
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 224 190/335
1Ag technik elektronik 32 33/146
1Bg technik energetyk 32 8/75
1Cg technik elektryk 64 48/160
1Eg technik informatyk 32 87/224
1Mg technik-teleinformatyk 32 1/68
1Og technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 13/69
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 384 77/211
I TB technik budownictwa 32 15/51
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 32 6/42
I TG technik geodeta 32 12/48
I TI technik informatyk 32 19/69
I TTŻ technik technologii żywności 32 15/55
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 4/30
I TBD technik budowy dróg 32 2/12
I TTD technik technologii drewna 32 2/18
I TIS technik inżynierii sanitarnej 32 2/9
I TW technik wiertnik 32 0/3
I GAZ technik gazownictwa 32 0/8
I TA technik renowacji elementów architektury 32 0/16
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 160 90/197
TA - technik architektury krajobrazu 32 17/66
TM -technik mechanizacji rolnicta i agrotroniki 32 24/47
TR- technik rolnik 32 13/39
TW- technik weterynarii 32 19/53
TZ - technik żyienia i usług gastronomicznych 32 17/67
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 224 27/62
1bG-mechanik poj.samochodowych 32 14/40
1dG-elektromechanik poj.samochodowych 32 5/25
1cG-mechanik monter maszyn i urządzeń 32 0/3
1eG-blacharz samochodowy 32 0/9
1hG-mechanik motocyklowy 32 4/12
1fG-kierowca mechanik 32 3/18
1gG-kucharz 32 1/6
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 1/23
1 Ig elektronik 32 0/8
1 Jg elektryk 32 0/7
1 Kg elektromechanik 32 1/13
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 172 35/74
I A kucharz 20 3/15
I B fryzjer 20 8/22
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 32 18/41
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 20 0/9
I E murarz-tynkarz 20 4/16
I F betoniarz-zbrojarz 20 0/3
I G stolarz 20 2/10
I H tapicer 20 0/4
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 128 6/18
K - kucharz 32 0/3
M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 32 1/9
R - rolnik 32 4/7
O - ogrodnik 32 1/5
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 160 1/21
1AG cukiernik 32 1/10
1BG piekarz 32 0/3
1CG sprzedawca 32 0/4
1DG krawiec 32 0/0
1EG magazynier-logistyk 32 0/9
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 240 14/48
1A INFORMATYK 30 3/15
1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA 30 3/8
1C INFORMATYK - KLASA WOJSKOWA 30 1/8
1D INFORMATYK - KLASA CELNA 30 3/11
1E FRYZJER 30 1/9
1F HANDLOWIEC 30 0/5
1G HOTELARSTWA 30 3/13
1H GASTRONOMIA 30 0/6
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 210 1/13
1 I INFORMATYCZNA 30 0/1
1 B BIOL-CHEM 30 0/4
1 C DYPLOMACJI 30 0/1
1 D DZIENNIKARSKA 30 0/3
1 H HUMANISTYCZNA 30 0/4
1 P PRAWNICZA 30 1/2
1 PS PSYCHOLOGICZNA 30 0/5
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 32 18/36
I straż graniczna/służba celna/stylizacja i wizaż 32 18/36
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 64 37/83
LW - profil wojskowy 32 27/63
LP - profil policyjny 32 10/45
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 40 3/5
1a ogólna 20 0/2
1b sportowa 20 3/3
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 80 8/26
1at hotelarz 20 2/8
1bt gastronom 20 6/12
1ct logistyk 20 0/7
1dt informatyk 20 0/2