Zamość
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 9
Adres
Oboźna 10, 22-400 Zamość
Telefon
846272729
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Joanna Figiel
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9
  • PLAC ZABAW
Opis
NASZE PRZEDSZKOLE Przedszkole Miejskie Nr 9 w Zamościu mieści się przy ulicy Oboźnej 10. Przedszkole istnieje od 1979 roku. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Zamość, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie. Przedszkole jest placówkę publiczną, która w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych wspomaga wszechstronny rozwój dziecka. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje a różnorodne zajęcia i zabawy dostosowuje do możliwości i oczekiwań dziecka. Nasze przedszkole jest oddalone od hałasu miejskiego, a teren wokół placówki jest duży, spokojny oraz bezpieczny. Posiadamy ogród przedszkolny na terenie którego znajduje się odpowiedni sprzęt do zabaw dla dzieci. Duży taras od strony południowej jest ulubionym miejscem zabaw dzieci. Pełni on również funkcję sceny podczas występów naszych przedszkolaków. Przedszkole mieści się dużym wolnostojącym budynku, w którym naszą opieką objętych jest 125 dzieci w pięciu oddziałach. Sale do zajęć wyposażone są w zabawki i pomoce dydaktyczne. Wszystkie sale posiadają przestronne, estetyczne łazienki, które w ostatnim czasie zostały poddane gruntownym remontom. W naszym przedszkolu jest kuchnia, w której panie kucharki przygotowują smaczne, domowe posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek). Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do1700. Prowadzimy szeroką ofertę form współpracy z rodzicami: zajęcia otwarte dla rodziców, współpracujemy z rodzicami podczas organizowania uroczystości i imprez przedszkolnych, uczestniczymy wspólnie w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących, rodzice uczestniczą wspólnie z dziećmi w konkursach i wernisażach. Wspomaganie dzieci w rozwoju, dbanie o Ich dobro, jest naszym celem dlatego współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. W tym zakresie wspomagamy dzieci i rodziców ponieważ „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak
Osiągnięcia
Dzieci z naszego przedszkola biorą aktywny udział w różnorodnych konkursach na szczeblu miedzyprzedszkolnym, ogólnopolskim, międzynarodowym oraz organizowanych przez lokalne instytucje z którymi utrzymujemy efektywną współpracę. Są to między innymi: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ptasie Królestwo”, „Zabawy sportowo – rekreacyjne „ organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Zamościu, „Stroiki świąteczne – organizator ZHP, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod patronatem Prymasa Polski „Jan Paweł II w oczach przedszkolaków, Konkurs recytatorski – organizator ZDK, Konkurs Muzyczny „Piosenki Zimowej” – organizator Niepubliczne Przedszkole Słoneczko. Przedszkolaki zajmują czołowe miejsca zdobywając nagrody specjalne oraz liczne wyróżnienia. Z dużymi sukcesami realizujemy programy ogólnopolskie: „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Akademia Aquafresh”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubuś i Przyjaciele” (Kubusiowe piosenki), które wzbogacają naszą ofertę edukacyjno – wychowawczą. Jesteśmy również organizatorami licznych konkursów międzyprzedszkolnych: plastyczno – technicznych i historycznego „Moje miasto Zamość”, w których mogą wykazywać wiedzę i inwencję twórczą dzieci z innych przedszkoli. Przedszkole Miejskie Nr 9 w Zamościu otrzymało wyróżnienie Wiarygodnego Przedszkola na rok szkolny 2015/2016 w ogólnopolskim Programie Wiarygodne Przedszkole, który został zaopiniowany przez ekspertów współpracujących z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Udział w programie jest także potwierdzeniem tego, że Przedszkole posiada właściwą infrastrukturę, gwarantuje wysoki poziom wychowawczy, a także podjęło szereg działań dodatkowych na rzecz bezpieczeństwa wychowanków.
Dodatkowe zajęcia
- zajęcia logopedyczne, - dziecięca matematyka – metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, - zajęcia z wykorzystaniem metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, - ja i przestrzeń, zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, - ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem metod Labana, Kniessów i Karla Orff'a - zabawy badawcze, - zabawy sportowe – „ Tenis 10” - origami, - zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne w sferze poznawczej, umysłowej i językowej,
Godziny otwarcia od
06:30:00
Personel
W Przedszkolu Miejskim Nr 9 zatrudnionych jest 22 pracowników. W 5 grupach uczy 10 nauczycieli, w tym: 1 nauczyciel kontraktowy, 3 nauczycieli mianowanych i 6 nauczycieli dyplomowanych. W placówce zatrudnionych jest też 12 pracowników niepedagogicznych, w tym księgowa, referentka, intendentka, pomoc do dzieci, 2 kucharki, 5 woźnych oddziałowych i dozorca .
Koła zainteresowań
plastyczne, techniczne, teatralne, kodowanie na dywanie
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe