Zamość
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 5
Adres
Peowiaków 76A, 22-400 Zamość
Telefon
846384915
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jolanta Śmigoń
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Miejskie Nr 5
  • Przedszkole Miejskie Nr 5
Opis
Placówka nosi nazwę - Przedszkole Miejskie Nr 5 i mieści się przy ulicy Peowiaków 76A. Przedszkole istnieje od listopada 1975 roku. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Zamość, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, oddalony od hałasu miejskiego. Na osiedlu nie ma zakładów przemysłowych, a budynek przedszkola położony jest wśród mieszkalnych bloków. Jest to budynek piętrowy, w dobrym stanie technicznym. Na parterze znajdują się dwie sale zajęć dla dzieci młodszych, gabinet dyrektora oraz pomieszczenie biurowe intendentki, szatnia dla personelu, szatnia dla dzieci oraz kompleks pomieszczeń kuchennych. W holu znajdują się kąciki pedagogizacji dla rodziców, a w szatni urządza się wystawy prac plastycznych dzieci z poszczególnych grup. Na piętrze budynku są 4 sale zajęć dla dzieci starszych, sala gimnastyczna wyposażona w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych i zajęć z rytmiki. Przedszkole jest dobrze wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Sale zajęć urządzone są funkcjonalnie i estetycznie. Dookoła budynku rozciąga się duży trawnik z ogródkiem skalnym. Tu urządzony jest plac zabaw z odpowiednim sprzętem terenowym. Duży taras od strony południowej jest ulubionym miejscem zabaw dzieci i sceną do publicznych występów z okazji imprez przedszkolnych. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17:00. W pracy dydaktyczno-wychowawczej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas przedpołudniowy i popołudniowy wypełniają zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 5 uczęszcza ok. 150 dzieci w wieku 3-6 lat. Podzielone są one na 6 grup liczących do 25 dzieci. Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej oraz uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka. Jest to placówka otwarta dla rodziców i środowiska lokalnego. Prowadzimy takie formy współpracy jak: dni otwarte dla rodziców, spotkania z ciekawymi ludźmi (artyści ludowi, bibliotekarz, dziennikarz itp.), konkursy, wernisaże prac plastycznych wykonanych przez dzieci, akcje charytatywne na rzecz innych.
Dodatkowe zajęcia
Język angielski, religia, zajęcia rytmiczne i muzyczno - taneczne, przedszkolna orkiestra, nauka gry w tenisa. Ponadto nauczycielki prowadzą zajęcia z wykorzystaniem nowatorskich metod jak: Dziecięca Matematyka - metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metoda aktywnego słuchania muzyki według Bati Strauss, zajęcia z wykorzystaniem metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, zabawa w czytanie metodą Glenna Domana. Dodatkowo realizowane są programy autorskie i ogólnopolskie: 1. Ogólnopolski program edukacyjny dotyczący ochrony środowiska naturalnego "Kubusiowi Przyjaciele Natury". 2. Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków "Akademia Aquafresh". 3. Ogólnopolski program edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas". 4. Ogólnopolski program edukacyjny "Akademia Super Przedszkolaka". Uzupełniające programy nauczycieli przedszkola: 1. "W zaczarowanym świecie książki" - program rozwijania zainteresowań czytelniczych. 2. "Bawię się i tworzę" - program zajęć dodatkowych plastyczno-konstrukcyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 3. "Hopsasa ćwicz jak ja" - program z zakresu sprawności ruchowej. 4. "Dziecko bliżej przyrody" - program edukacji ekologicznej. 5. "Zabawa w teatr" - program rozwijania zainteresowań teatralnych. 6. "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak" - program profilaktyczny.
Godziny otwarcia od
06:30:00
Personel
W przedszkolu zatrudnionych jest 25 osób. Kadra pedagogiczna liczy 13 nauczycielek w tym 2 nauczycielki kontraktowe, 4 mianowane i 7 dyplomowanych. Pracownicy niepedagogiczni: księgowy, referent, intendent, pomoc nauczyciela, 5 woźnych oddziałowych, 2 kucharki i dozorca.
Osiągnięcia
Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie miasta i o zasięgu ogólnopolskim (MDK, ZDK, Osiedlowy Dom Kultury Okrąglak, Książnica Zamojska, Ogród Zoologiczny itp). Zajmują w nich czołowe miejsca oraz wyróżnienia np.: Moja ulubiona bajka- 1 miejsce, Witaj Wiosno - 1 miejsce, Czy ktoś jeszcze lubi wiersze - 2 miejsce, Zamość moje miasto - 2 miejsce, Uroki zimy - nagroda, Jesień w poezji - wyróżnienie, Czytam i rysuję z energią - wyróżnienie. Współpracując ze Szkołami Podstawowymi Nr 10, 7, 4 i 6 uzyskujemy informacje o bardzo dobrym przygotowaniu naszych absolwentów do podjęcia nauki w szkole. Świadczą o tym również wyniki diagnozy gotowości szkolnej prowadzonej przez nauczycieli przedszkola.
Koła zainteresowań
Plastyczne, teatralne, aerobik
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe