Zamość
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres
Wąska 7, 22-400 Zamość
Telefon
846 274 420
Fax
brak
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jadwiga Bartoszczyk
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • nasze przedszkole
  • nasz przedszkolny plac zabaw
  • sala terapii psychologicznej i logopedycznej
  • sala do zajęć z fizjoterapeutą i terapeutą SI
  • sala do zajęć z fizjoterapeutą i terapeutą SI
  • nasza przedszkolna winda
  • nasza przedszkolna winda
  • nasz hol na parterze
  • nasza sala przedszkolna
Opis
Przedszkole usytuowane jest w bezpiecznej, cichej i pełnej zieleni części miasta na terenie Osiedla Wiejska.Teren jest ogrodzony i posiada dobrze wyposażony plac zabaw. Na placu zabaw znajdują się między innymi dwie piaskownice, 2 zestawy do zabaw dla dzieci, karuzele oraz wzniesienie umożliwiające w zimie zjazdy na sankach. Starodrzew i duża ilość terenu zieleni sprzyjają obserwacjom przyrodniczym oraz wypoczynkowi i relaksacji     na łonie natury. Brak barier architektonicznych (podjazd) sprzyja potrzebom i możliwościom dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.                 W placówce znajduje się sześć sal do pracy z dziećmi, które posiadają zaplecze sanitarne. Dodatkowo placówka posiada trzy pomieszczenia specjalistyczne (gabinet logopedy i psychologa, sala rehabilitacyjna, sala z elementami doświadczania świata). Kadra przedszkola to wykwalifikowani  nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni, logopeda, psycholog, rehabilitant i terapeuta SI. Placówka posiada własną kuchnię gdzie przygotowywane są posiłki zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. W obecnym roku szkolnym w przedszkolu funkcjonuje 6 grup w tym dwie ogólnodostępne i cztery integracyjne. Warunki lokalowe i wyposażenie placówki w wysokim stopniu sprzyjają rozwojowi dzieci. Sale przedszkolne są duże i przestrzenne, są w nich wydzielone części- kąciki do zabawy, relaksacji i nauki. Wszystkie meble i kąciki zainteresowań są estetyczne i kolorowe, posiadają stosowne certyfikaty. Kąciki mają swoje nazwy, oznaczenia za pomocą piktogramów, co uwzględnia potrzeby dzieci niepełnosprawnych z trudnościami w komunikacji. Dwie sale dostosowane są do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową. Posiadamy, także kącik multimedialny, 3 tablice interaktywne, gdzie dzieci mogą poznać podstawowe zasady pracy przy komputerze, obejrzeć prezentacje multimedialnie i samodzielnie pracować z wykorzystaniem tych sprzętów. Sala rehabilitacyjną wyposażona jest w podstawowy sprzęt do zajęć z dziećmi. W gabinecie psychologa, logopedy zgromadzono przyjazne dziecku materiały edukacyjne i programy wspomagające pracę specjalistów z dzieckiem.
Osiągnięcia

 Aktywność wychowanków rozwijamy  poprzez organizowanie i udział dzieci w konkursach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.  Jednym z przykładów jest konkurs  "Pokaz mody ekologicznej" i "Coś z niczego" organizowany pod patronatem Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z O.O. w Zamościu. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym - Katolickie Stowarzyszenie  "Służba człowiekowi"  w Zamościu, Zarząd Osiedla Orzeszkowej- Reymonta w Zamościu, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu, Szkoły Podstawowe i Przedszkola z miasta Zamościa oraz innych miejscowości. Nasze przedszkole bierze udział w wielu programach i akcjach, miejskich i ogólnopolskich.

Bieżące informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.przedszkole13.zamosc.pl/

Dodatkowe zajęcia
Dodatkowo odbywają się:
- zajęcia z terapii psychologicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - zajęcia z terapii logopedycznej ,
- zajęcia z fizjoterapeutą dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - zajęcia z terapeutą Si dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - zajęcia z języka angielskiego,
 - zajęcia rytmiki prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, 
- religia,
- zajęcia dodatkowe ogólnorozwojowe w grupach z fizjoterapeutą, 
 - zajęcia dodatkowe z elementami animaloterapii, muzyczno-integracyjne "Bawimy się razem", polisensoryczne w oparciu o autorski program "Paplam-Bazgram-Smakuję" realizowane są w grupie.
Godziny otwarcia od
06:30 do 17.00
Koła zainteresowań
Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci: zajęcia plastyczne, zajęcia matematyczne, zajęcia z programowania. Zajęcia dostosowane są do zainteresowań i możliwości dzieci, nauczyciele prowadzą je w oparciu o autorskie programy bądź innowacyjne projekty zgodne z nowa podstawą programową wychowania przedszkolnego. 
Personel

Przedszkole zatrudnia 35 pracowników: - 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego z wyższym wykształceniem magisterskim, - 5 nauczycieli współorganizujących kształcenie z pełnymi kwalifikacjami, - logopedę, - psychologa, - fizjoterapeutę, terapeutę SI, - nauczyciela j. angielskiego, - nauczyciela katechetę, - pedagoga specjalnego,. - 13 pracowników administracji i obsługi.

Kadra nauczycielska w większości uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego oraz mianowanego. Nauczyciele to osoby kreatywne, dbające o rozwój własny, ciągle podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe.

Organ prowadzący
Miasto Zamość
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe