Zamość
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 1
Adres
OKOPOWA 1, 22-400 Zamość
Telefon
846 392 269
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Mróz
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Miejskie Nr 1
  • Przedszkole Miejskie Nr 1
Opis
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu mieści się przy ul. Okopowej 1 , w obrębie Starówki Zamojskiej. Położenie przedszkola sprzyja wycieczkom i poznawaniu ciekawej historii miasta. Atutem przedszkola jest mała ilość grup- (3 grupy), co tworzy kameralną, rodzinną atmosferę. Wokół budynku znajduje się zagospodarowany zielenią plac, który jest ogrodzony i wyposażony w nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna preferuje otwarty styl i aktywne metody pracy. Tworzone ciekawe sytuacje edukacyjne zaspakajają potrzeby dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy. Zwiększona ilość zajęć plastycznych, muzycznych i teatralnych zachęca dzieci do podejmowania różnorodnej działalności i rozwijania zainteresowań. Wychowankowie odnoszą liczne sukcesy plastyczne uczestnicząc w konkursach o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Przedszkole jest partnerem Szkoły Fresków „Freskopolis” i uczestniczy corocznie w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Fresków, a wychowankowie uczestniczą w warsztatach artystycznych. Przedszkole organizuje „Przegląd Małych Form Teatralnych” pt. "Teatr Małego Przedszkolaka" , do którego zapraszamy kilka przedszkoli miejskich. Zabawy w teatr i przedstawienia inscenizowane stwarzają niepowtarzalną okazję dla dzieci do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci, wyrabiania odwagi i śmiałości, uczą umiejętności współdziałania oraz wyrażania w sposób werbalny i pozawerbalny różnych stanów uczuciowych. Organizujemy tradycyjne uroczystości rodzinne i przedszkolne – pasowanie na przedszkolaka, urodziny grup, Andrzejki, Święto Pluszowego Misia, Mikołaj, spotkanie opłatkowe, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Pikniki Rodzinne, Dzień Dziecka. Prowadzimy szeroko zakrojoną współpracę ze środowiskiem lokalnym: Biblioteką Pedagogiczną, Przedszkolem Miejskim Nr 7, Szkołą Podstawową Nr 7, Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych, Filią Biblioteczną Nr 1, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją, Strażą Pożarną, służbą zdrowia. Po szczegółowe informacje na temat działalności przedszkola zapraszamy na stronę internetową: www.przedszkole1zamosc.pl
Osiągnięcia
Przedszkole posiada certyfikat „Bezpieczne przedszkole” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu „Bezpieczne Szkoły”. Przedszkolaki biorą udział w szeregu działań i akcji ekologicznych czego potwierdzeniem jest uzyskanie certyfikatu „Kubusiowych Przyjaciół Natury”. Bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole (opinie na podstawie badania losów absolwentów). Bardzo liczni laureaci w konkursach plastycznych: -międzynarodowych "Polska i Belgia czyta Tuwima" (II miejsce), -międzynarodowy-"To tu własnie warto zyć" -(I miejsce) -ogólnopolski-"Mój anioł" (II i IIImiejsce), "W świecie wierszy juliana Tuwima" (I miejsce), "Ratujmy wróble" (III miejsce), -regionalny- "Julian Tuwim i jego bajkowy świat"
Dodatkowe zajęcia
Ponadto prowadzimy kółko pięknego mówienia, kółko małego odkrywcy, zajęcia z biblioterapii, zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku od 3 lat oraz ich rodziców. Prowadzimy również zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.
Godziny otwarcia od
06:30 - 17:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe