Września
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - Klasa E
Nazwa oddziału

 Klasa E

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie

geografia

język angielski

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian uzdolnień kierunkowych - test z języka angielskiego

Opis

Charakterystyka klasy:

Klasa dla interesujących się zarówno przedmiotami humanistycznymi, jak i ścisłymi oraz dla tych, którzy pasjonują się problemami współczesnego świata. Uczniowie będą mieli możliwość zdobywania wiedzy podczas lekcji, a także uczestnicząc w projektach edukacyjnych czy wyjazdach na wykłady organizowane przez poznańskie uczelnie wyższe. To tu można nauczyć się, jak oceniać rzeczywistość, dostrzegać zachodzące w niej przemiany i wyciągać własne wnioski, a oferta przedmiotów rozszerzonych pozwoli absolwentom tej klasy na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów. Język angielski nauczany będzie na poziomie dwujęzycznym*, w tym języku także będą przekazywane wybrane treści dwóch przedmiotów. Jeśli pragniesz doskonalić swoje umiejętności językowe, marzysz o poznawaniu świata, lubisz być aktywny społecznie oraz chciałbyś lepiej zrozumieć mechanizmy działania państwa i polityki wybierz właśnie ten profil.

 

*nauczanie dwujęzyczne jest uwarunkowane odpowiednią ilością zgłoszeń oraz wynikiem sprawdzianu kompetencji językowych (test z języka angielskiego)