Września
Technikum
Technikum nr 2 - I TOT
Nazwa oddziału

 I TOT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik organizacji turystyki

Uczniowie otrzymują pełne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i turystycznych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji turystyki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      organizowania działalności turystycznej;

2)      organizowania imprez i usług turystycznych;

3)      obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;

4)      rozliczania imprez i usług turystycznych.

W klasie organizacji turystyki na poziomie rozszerzonym będą nauczane następujące przedmioty: geografia, język obcy. Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazą kształcenia zawodowego: pracownię organizacji turystyki oraz geografii turystycznej, obsługi informatycznej w turystyce. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wydziałach i kierunkach między innymi takich jak: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, gastronomia, turystyka i krajoznawstwo, turystyka międzynarodowa, dietetyka w turystyce. Ponadto po ukończeniu specjalistycznych kursów może zostać pilotem wycieczek, przewodnikiem, animatorem lub rezydentem. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, biurach obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji.