Września
Technikum
Technikum nr 2 - I TH
Nazwa oddziału

 I TH

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik hotelarstwa

Uczniowie otrzymują pełne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i hotelarskich. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

2)      rezerwowania usług hotelarskich;

3)      wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

4)      przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

5)      przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

6)      przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

W klasie hotelarskiej na poziomie rozszerzonym będą nauczane następujące przedmioty: geografia, język obcy. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę kształcenia zawodowego: pracownię hotelarską, pracownię żywieniową i szkolny hotelik. Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych hotelach i pensjonatach w całej Polsce. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na wydziałach hotelarskich i gastronomicznych, prowadzonych przez różne wyższe uczelnie. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w hotelach, pensjonatach, firmach cateringowych, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług hotelarskich.