Września
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - I a
Nazwa oddziału

 I a

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa licealna z innowacją o profilu wojskowym

Klasę wojskową proponujemy zarówno dziewczętom, jak i chłopcom. Uczniowie, którzy wybiorą ten kierunek edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej będą mogli w przyszłości pracować w służbach mundurowych. Otrzymane świadectwo dojrzałości będzie przepustką na wszystkie rodzaje uczelni, zarówno resortowych, jak i cywilnych. Uczniowie tej klasy realizują podstawę programową i plany nauczania obowiązujące w liceum ogólnokształcącym, a liczba godzin z przedmiotów ogólnokształcących jest taka sama jak w innych klasach liceum. Dodatkowo oferta wzbogacona jest o cykl szkoleń w trakcie: zajęć szkoleniowych, wycieczek, poligonów, zajęć sportowo-obronnych, ćwiczeń terenowych, obozów i sprawdzianów kondycyjnych. W klasie o profilu wojskowym w zakresie rozszerzonym nauczane będą następujące przedmioty: język polski, historia, język obcy.