Wrocław
Kontakt
W sprawach elektronicznej rekrutacji do żłobków:
telefon: 71 777 77 77 w godz. 8:00-15:45
e-mail: pomoc@wzz.wroc.pl