Wrocław
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4733/21 z dnia 2 marca 2021r. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4733/21 z dnia 2 marca 2021r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4741/21 z dnia 4 marca 2021r. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4741/21 z dnia 4 marca 2021r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2021/2022
Zarządzenie Nr 2204/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 2204/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław
ZARZĄDZENIE NR 2904/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 24 kwietnia 2020 r. ZARZĄDZENIE NR 2904/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2020/2021
Zarządzenie Nr 2660/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lutego 2020 r. Zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez Gminę Wrocław na rok żłobkowy 2020/2021
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 5060/21 z dnia 23.04.2021 w sprawie regulaminu rekrutacji do Żłobka nr 16 wchodzącego w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 5060/21 z dnia 23.04.2021 w sprawie regulaminu rekrutacji do Żłobka nr 16 wchodzącego w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków
Zarządzenie Nr 3312/2020 Prezydenta Wrocławia z dnia 30.06.2020 r. Zarządzenie Nr 3312/2020 Prezydenta Wrocławia z dnia 30.06.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 2932/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu rekrutacji do Żłobka Nr 16 wchodzącego w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków
ZARZĄDZENIE NR 3771/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 11.09.2020 r. ZARZĄDZENIE NR 3771/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 11.09.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 2932/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu rekrutacji do Żłobka nr 16 wchodzącego w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków
ZARZĄDZENIE NR 2932/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 30 kwietnia 2020 r. ZARZĄDZENIE NR 2932/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu rekrutacji do Żłobka nr 16 wchodzącego w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków
Regulamin rekrutacji (ważny od 04/2020) Regulamin rekrutacji (ważny od 04/2020)
Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji ( ważny od 12/2019)
Oswiadczenie - odroczenie szczepień Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o braku możliwości zaszczepienia dziecka związanym z okresem odroczenia szczepień
Zarządzenie Nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r. Zarządzenie Nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka
Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci
Zarządzenie Nr 616/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r. Zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2019/2020
skrócony harmonogram rekrutacji na rok żłobkowy 2019/2020 grafika - skrócony harmonogram rekrutacji na rok żłobkowy 2019/2020
Instrukcja obsługi sytemu dla rodziców Instrukcja obsługi sytemu dla rodziców
Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji
Tabela - wolne miejsca na rok żłobkowy Tabela - wolne miejsca na rok żłobkowy
Wyniki rekrutacji - wolne miejsca w rekrutacji na rok żłobkowy 2019/2020 Wyniki rekrutacji - wolne miejsca w rekrutacji na rok żłobkowy 2019/2020
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI
Formularz zgłoszeniowy dla Kandydata -projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI Formularz zgłoszeniowy dla Kandydata -projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI
Oświadczenie - kryterium wielodzietności - projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI Oświadczenie - kryterium wielodzietności - projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI
Oświadczenie - kryteria formalne - projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI Oświadczenie - kryteria formalne - projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI
Umowa o świadczenie opieki. Dolnośląskie żłobki Umowa o świadczenie opieki. Dolnośląskie żłobki
oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Porządkowym Żłobka i Księgą Procedur13.06.18 oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Porządkowym Żłobka i Księgą Procedur13.06.18
Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.-1 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.-1
Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
oświadczenie o braku diety-13.06.18 oświadczenie o braku diety-13.06.18
oświadczenie o niepokojących objawach i chorobach 13.06.18 oświadczenie o niepokojących objawach i chorobach 13.06.18
oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka
zgoda wizerunek dziecka 13.06.18 zgoda wizerunek dziecka 13.06.18
Oferta żłobków na rok 2020/2021 (wolne miejsca) Oferta żłobków na rok 2020/2021 (wolne miejsca)
OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM
Oświadczenie o braku kwarantanny Oświadczenie o braku kwarantanny
wyniki rekrutacji 2020-2021 i wolne miejsca wyniki rekrutacji 2020-2021 i wolne miejsca
Zestawienie po konkursie 35.żk.2020.2021.10.10.2020 Zestawienie po konkursie 35.żk.2020.2021.10.10.2020
Wykaz wolnych miejsc do rekrutacji w placówkach niepublicznych Wykaz wolnych miejsc do rekrutacji w placówkach niepublicznych - stan na dzień 23.09.2020 godz. 14:30
Informacja o wolnych miejscach w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych (stan na dzień 29.12.2020) Informacja o wolnych miejscach w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych (stan na dzień 29.12.2020)
Informacja o wolnych miejscach w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych (stan na dzień 15.02.2021) Informacja o wolnych miejscach w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych (stan na dzień 15.02.2021)