Systemowa obsługa rekrutacji
Wołomin
Nazwa Plik Opis
Potwierdzenie woli (PDF)
Oświadczenie, że rodzeństwo uczęszcza do wybranego przedszkola (PDF)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata (PDF)
Oświadczenie o czasie pobytu w przedszkolu (PDF)
Oświadczenie o rozliczaniu podatków - oboje rodziców (PDF)
Oświadczenie o rozliczaniu podatków - jeden z rodziców (PDF)
Potwierdzenie zatrudnienia lub nauki - informacja dotycząca wymaganych dokumentów (PDF)
Obwody Szkolne - Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego