Wołomin
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
Adres
Orwida 22, 05-200 Wołomin
Telefon
227870042
Fax
227872578
E-mail
info.przedszkole@vp.pl
Strona www
www.basniowa-kraina.edu.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
Opis
 • Przedszkole mieści się w wolno stojącym budynku, którego przestronne, słoneczne sale pozwalają na realizacje zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych na najwyższym poziomie
 • Każda grupa posiada swoją salę wyposażoną w wiele kolorowych zabawek i pomocy dydaktycznych.
 • Przy każdej sali dydaktycznej znajduje się dostosowana do wieku dzieci łazienka.
 • Plac zabaw dla dzieci składa się z różnorodnych bezpiecznych i atestowanych zabawek. 
 • Dzieci mają zagwarantowane cztery domowe, nielimitowane posiłki dziennie przygotowane we własnej kuchni według najwyższych standardów z uwzględnieniem diet.
 • Przedszkole posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, salę terapii SI, salę logopedyczną oraz sale do zajęć indywidualnych.
 • Przedszkole „Baśniowa Kraina” zapewnia państwa dzieciom najlepszą opiekę pedagogiczną, oraz zaspokaja indywidualne potrzeby wszystkich dzieci tak, aby czuły się bezpiecznie i radośnie.
 • Przedszkole tworzy grupy ogólnodostępne i integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne posiadające komplet dokumentów świadczących o niepełnosprawności przyjmowane są w pierwszej kolejności.
 • Przedszkole "Baśniowa Kraina" zapewnia państwa dzieciom bardzo dobrą opiekę pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną, pedagoga specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz zaspokaja indywidualne potrzeby wszystkich dzieci tak, aby czuły się bezpiecznie i radośnie.
 • W przedszkolu realizowane są programy dydaktyczne zatwierdzone przez MEN, oraz prowadzonych jest wiele zajęć według autorskich programów nauczania: codzienny angielski w każdej grupie wiekowej, szachy, wczesna nauka czytania w każdej grupie wiekowej i inne.
Godziny otwarcia od
6.00 - 18.00
Organ prowadzący
Integracyjne Centrum Oświatowe Sp zoo Sp k
Koła zainteresowań
Mały naukowiec
Mały historyk
Mały matematyk
Spotkania ze sztuką
Wczesna nauka czytania metodą Krakowską

Osiągnięcia
Laureat Godła Przedszkole Roku 2017
Laureat licznych konkursów plastycznych, muzycznych i recytatorskich.

Dodatkowe zajecia
Przedszkole oferuje:
-język angielski codziennie w każdej grupie wiekowej
- rytmikę
-zajęcia gimnastyczno-sportowe
-zajęcia teatralne
-zajęcia plastyczne
-religię
-zajęcia z logopedą
-taniec
-gimnastykę korekcyjną
-arteterapię
-szachy
-zajęcia komputerowe
- zajęcia kulinarne
- Mały Odkrywca - eksperymenty naukowe
- terapię ręki

Dla dzieci z orzeczeniami:
-indywidualne zajęcia z pedagogiem specjalnym
-zajęcia integracji sensorycznej
-zajęcia z logopedą
-gimnastykę korekcyjną
-dogoterapię
-arteterapię
-terapię ręki
-zajęcia z psychologiem / zajęcia z psychologiem klinicznym
-zajęcia uspołeczniające
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Historia
Przedszkole istnieje od 2006 roku. 
Obecnie budynek został odnowiony i powiększony o przylegającą do przedszkola Prywatną Szkołę Podstawową umożliwiającą kontynuowanie nauki na najwyższym poziomie.
Personel

W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści poszczególnych dziedzin:
dyrektor
mgr Ewa Saturska

nauczyciele wychowania przedszkolnego:
Marta Grabowska
Natalia Kwiatek
Danuta Rainko
Ewa Saturska
Renata Kominek

pedagodzy specjalni:
Kinga Szwarc
Katarzyna Pałaś
Marta Grabowska
Justyna Świeżak

psycholog
Agata Wiśniewska
Kamila Pruś

logopeda
Angelika Wróblewska
 
terapeuta SI
Katarzyna Pałaś

anglista
Klaudia Jastrzębska
Anna Szcześniak

trener szachów
Marcin Śliwiński

trener gimnastyki korekcyjnej
Justyna Świeżak

oraz asystenci nauczycieli

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe