Wołomin
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
Adres
Orwida 22, 05-200 Wołomin
Telefon
227870042
Fax
227872578
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Saturska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
 • Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina z oddziałami integracyjnymi
Opis
 • Przedszkole mieści się w wolno stojącym budynku, którego przestronne, słoneczne sale pozwalają na realizacje zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych na najwyższym poziomie
 • Każda grupa posiada swoją salę wyposażoną w wiele kolorowych zabawek i pomocy dydaktycznych.
 • Przy każdej sali dydaktycznej znajduje się dostosowana do wieku dzieci łazienka.
 • Plac zabaw dla dzieci składa się z różnorodnych bezpiecznych i atestowanych zabawek. 
 • Dzieci mają zagwarantowane cztery domowe, nielimitowane posiłki dziennie przygotowane we własnej kuchni według najwyższych standardów z uwzględnieniem diet.
 • Przedszkole posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, salę terapii SI, salę logopedyczną oraz sale do zajęć indywidualnych.
 • Przedszkole „Baśniowa Kraina” zapewnia państwa dzieciom najlepszą opiekę pedagogiczną, oraz zaspokaja indywidualne potrzeby wszystkich dzieci tak, aby czuły się bezpiecznie i radośnie.
 • Przedszkole tworzy grupy ogólnodostępne i integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne posiadające komplet dokumentów świadczących o niepełnosprawności przyjmowane są w pierwszej kolejności.
 • Przedszkole "Baśniowa Kraina" zapewnia państwa dzieciom bardzo dobrą opiekę pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną, pedagoga specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz zaspokaja indywidualne potrzeby wszystkich dzieci tak, aby czuły się bezpiecznie i radośnie.
 • W przedszkolu realizowane są programy dydaktyczne zatwierdzone przez MEN, oraz prowadzonych jest wiele zajęć według autorskich programów nauczania: codzienny angielski w każdej grupie wiekowej, szachy, wczesna nauka czytania w każdej grupie wiekowej i inne.
Godziny otwarcia od
6.00 - 18.00
Organ prowadzący
Integracyjne Centrum Oświatowe Sp zoo Sp k
Koła zainteresowań
Mały naukowiec
Mały matematyk-matematyka mentalna
Wczesna nauka czytania metodą Krakowską

Osiągnięcia
Laureat Godła Przedszkole Roku 2017
Laureat licznych konkursów plastycznych, muzycznych i recytatorskich.

Dodatkowe zajecia
Przedszkole oferuje:
- rytmikę
-zajęcia plastyczne
-religię
-zajęcia z logopedą
-opiekę psychologa

Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole poprzez organizację następujących zajęć rozszerzających podstawę programową:
-język angielski - 5 zajęć w tygodniu
-zajęcia gimnastyczno-sportowe
-zajęcia komputerowe
-szachy
-soroban
-nauka czytania metodą Krakowską


Organizujemy również:
-gimnastykę korekcyjną
-arteterapię
- zajęcia kulinarne
- Mały Odkrywca - eksperymenty naukowe
- terapię ręki
-wycieczki
-teatrzyki
-warsztaty
-festyny
-święta okolicznościowe


Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego:
-indywidualne zajęcia z pedagogiem specjalnym
-zajęcia integracji sensorycznej
-zajęcia z logopedą
-gimnastykę korekcyjną
-dogoterapię
-arteterapię
-terapię ręki
-zajęcia z psychologiem 
-zajęcia uspołeczniające (TUS)
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Historia
Przedszkole istnieje od 2006 roku. 
Obecnie budynek został odnowiony i powiększony o przylegającą do przedszkola Prywatną Szkołę Podstawową umożliwiającą kontynuowanie nauki na najwyższym poziomie.
Personel

W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści poszczególnych dziedzin:
dyrektor
mgr Ewa Saturska

nauczyciele wychowania przedszkolnego:
Marta Grabowska
Natalia Kwiatek
Danuta Rainko
Ewa Saturska
Renata Kominek
Natalia Sokołowska

pedagodzy specjalni-terapeuci:
Kinga Szwarc
Marta Grabowska
Natalia Kwiatek

psycholog


logopeda
dorota Archicińska-Powalska
 
terapeuta SI
Kinga Szwarc

anglista
Klaudia Jastrzębska
Anna Szcześniak

trener szachów
Marcin Śliwiński

trener gimnastyki korekcyjnej


oraz asystenci nauczycieli

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2019/2020
125
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe