Wołomin
Przedszkole
Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
Adres
Piłsudskiego 15, 05-200 Wołomin
Telefon
227763730
E-mail
przedszkole9.wolomin@op.pl
Strona www
www.przedszkole9wolomin.pl/
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
Opis

Przedszkole nr 9 im. „Jasia i Małgosi” w Wołominie

jest publiczną placówką oświatową z oddziałami integracyjnymi. Znajduje się blisko centrum miasta i ważnych szlaków komunikacyjnych i drogowych. Nowoczesny budynek pozbawiony barier architektonicznych, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma przestronne sale, które tworzą wymarzone miejsce dla dzieci. W przedszkolu Jasia i Małgosi panuje ciepła i serdeczna atmosfera. Jest ono miejscem, które umożliwia dziecku kształtowanie własnego "Ja" i nawiązywanie nowych, ważnych więzi z innymi dziećmi i osobami dorosłymi.


Organ prowadzący
Gmina Wołomin
Godziny otwarcia od
6.30- 17.00
Dodatkowe zajecia
Tak
Koła zainteresowań
Nasze przedszkole posiada nowoczesne, bogato wyposażone pracownie: plastyczną, muzyczną, rekreacyjną, gimnastyczną, doświadczeń przyrodniczych. Ogromnym atutem jest sala gimnastyczno-rytmiczna z zapleczem teatralnym. Nowoczesne wyposażenie pozwala nauczycielom rozwijać wszechstronne zainteresowania i talenty dzieci.
Historia

Przedszkole nr 9 w Wołominie zostało powołane decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania dnia 1 marca 1979 roku. Wybudowano je na posesji przy ulicy Piłsudskiego 15, należącej niegdyś do wspaniałych pedagogów, państwa Dzwonkowskich, którzy posiadłość swą przekazali dla dzieci. W pięknym rozłożystym ogrodzie pośród starych drzew i pięknych kwiatów, postawiono budynek typu ciechanowskiego. Trwałość jego była obliczona na 10 lat, jednak służył on naszym wychowankom przeszło trzy razy dłużej. Z okazji dwudziestolecia istnienia placówki, przedszkole za patronów obrało bliskie dzieciom postacie z bajki: Jasia i Małgosię. Od tej pory wchodzące do przedszkola dzieci witają uśmiechnięte postacie Jasia i Małgosi, zachęcając je do wspólnej nauki i zabawy. W 2011 roku władze gminne podjęły decyzje o budowie nowego Przedszkola nr 9. Umowa na wykonawstwo została podpisana 20 września 2012 roku. Po okresie intensywnych prac budowlanych i wykończeniowych, 1 września 2014 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowym przedszkolu. Odtąd nowoczesny, przestronny, bogato wyposażony budynek dodatkowo zapewnia dzieciom możliwość nauki i rozwijania talentów w salach: plastycznej, muzycznej, rekreacyjnej, gimnastycznej i doświadczeń przyrodniczych.

Od początku powstania placówki, od 1979 roku, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pojedynczo uczęszczały do naszego przedszkola. Dzięki dostrzeżeniu przez pierwszą panią dyrektor Bogumiłę Duszę problemów niepełnosprawnych, podjęto działania związane z utworzeniem przedszkola integracyjnego. I tak we wrześniu 1990 roku w przedszkolu rozpoczął działalność oddział integracyjny, którego celem było tworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Idea integracji podjęta również była przez kolejne dyrektorki placówki: Elżbietę Miernicką, Marię Krukowską oraz obecną Marię Beredę. Aktualnie nasze przedszkole, w zależności od potrzeb dzieci, tworzy oddziały integracyjne oraz organizuje edukację włączającą. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewnia zajęcia z psychologiem, oligofrenopedagogiem, logopedyczne, terapię ręki oraz terapię integracji sensorycznej w nowoczesnych, bogato wyposażonych gabinetach specjalistycznych oraz sali integracji sensorycznej.

Personel

W Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pełna ciekawych i nowatorskich pomysłów. Dodatkowo zatrudnieni specjaliści: logopeda, psycholog, oligofrenopedagodzy i terapeuta integracji sensorycznej wspierają rozwój naszych dzieci. Wszyscy pracownicy są bardzo zaangażowani w funkcjonowanie przedszkola na jak najwyższym poziomie i stawiają dobro dziecka na pierwszym miejscu.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe