Wołomin
Przedszkole
Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
Adres
Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin
Telefon
227762637
Fax
227762637
E-mail
przedszkolebajka6@wp.pl
Strona www
www.przedszkole.wolomin.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
 • Przedszkole nr 6 "Bajka" w Wołominie
Opis

Przedszkole „Bajka” znajduje się w centrum dużego osiedla mieszkaniowego, w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 3. Budynek usytuowany jest w bezpiecznym miejscu, daleko od ulicy. W budynku znajdują się słoneczne sale dydaktyczne, bogato wyposażone w sprzęt i zabawki dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, a przestronny hol to miejsce, w którym odbywają się uroczystości, teatrzyki, koncerty, rytmika, ćwiczenia gimnastyczne i zabawy z udziałem wszystkich dzieci. Przedszkole posiada duży plac zabaw otoczony drzewami, wyposażony w sprzęt i zabawki. Jako przedszkole dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe. Podejmujemy działania ukierunkowane na współpracę z rodzicami, dla osiągania coraz lepszych efektów pracy z dziećmi. Wykorzystując różne metody pracy, wiele uwagi poświęcamy aktywności twórczej dzieci, kwestiom bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania, aktywnemu stylowi życia oraz ekologii. Istotne jest także dla nas dobre przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Nasze przedszkolaki są aktywne w środowisku lokalnym – uczestniczą w uroczystościach, imprezach, konkursach.
OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA NR 6 IM. "BAJKA"

W WOŁOMINIE

Przedszkole nr 6 „Bajka” w Wołominie jest placówką publiczną z ponad 50.letnią tradycją, prowadzoną i finansowaną przez Gminę Wołomin. Przedszkole nr 6 „Bajka” podejmuje działania ukierunkowane wyłącznie na tworzenie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków: fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo. Rozwijamy aktywność twórczą, talenty i zainteresowania. Kształtujemy u dzieci samodzielność oraz przygotowujemy do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Wspomagamy dzieci z różnego rodzaju trudnościami. Tworzymy warunki do wyrównywania szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci. Jednocześnie indywidualnie podchodzimy do dziecka, obserwujemy jego rozwój i postępy oraz kondycję zdrowotną.


Naszym nadrzędnym celem jest dobro dziecka. Rodzice są partnerami przedszkola i biorą czynny udział w życiu naszej placówki wspierając jej działalność statutową. W przedszkolu działa Rada Rodziców.


Nasze najważniejsze atuty to:

 • lokalizacja,
 • ogród przedszkolny
 • własna kuchnia
 • wysoko wykwalifikowana kadra pracowników.

Przedszkole położone jest w środku największego w Wołominie osiedla mieszkaniowego. Mamy duże, przestronne, kolorowe i słoneczne sale zabaw dla dzieci, dobrze wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Z każdej sali jest dostęp do ogrodu przedszkolnego. Dysponujemy sprzętem multimedialnym: tablice interaktywne, tablety, dywan interaktywny, który wykorzystywany jest w codziennej pracy z dziećmi. Dysponujemy dużym holem, na którym odbywają się uroczystości z udziałem rodziców, zabawy i bale, koncerty i teatrzyki dla dzieci w wykonaniu profesjonalnych artystów, warsztaty artystyczne, zajęcia gimnastyczne i inne. Budynek okala taras zewnętrzny, który graniczy z ogrodem przedszkolnym

Ogród przedszkolny to powierzchnia ok. 5 000 m2, podzielony na dwie strefy: dla dzieci młodszych i dzieci starszych. Ogród jest dobrze wyposażony w sprzęt terenowy do zabaw i zajęć na powietrzu. Posiadamy górkę saneczkową zimą i wspinaczkową latem, a także wydzielony teren do gier zespołowych. Ogród przedszkolny to miejsce, w którym odbywają się pikniki rodzinne integrujące całą społeczność przedszkolną.

Posiadamy własną kuchnię i zatrudniamy personel z kwalifikacjami, który przygotowuje smaczne, zdrowe i zbilansowane posiłki. Uwzględniamy indywidualne diety dziecka spowodowane alergią lub innymi wskazaniami.


Przedszkole jest czynne od 6:30 do 17:30.


Opłaty:

1) Stawka żywieniowa dzienna wynisi 6,50 zł.

śniadanie - stawka 1,70 zł (I śniadanie o godz. 8.30 i II śniadanie o godz. 10.30)

obiad - stawka 3,50 zł o godz. 12.00 (dwa dania)

podwieczorek - stawka 1,50 zł o godz. 14.30 – posiłek główny i 16.30 – przekąska

2) Dodatkowe świadczenia opiekuńczo-wychowawcze – opłata 1,00 zł. pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza realizacją podstawy programowej. Bezpłatna realizacja podstawy programowej ustalona przez organ prowadzący – Gminę Wołomin, odbywa się w godz. od 8.00 do 13.00.

Dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne są zwolnione z opłaty za dodatkowe świadczenia opiekuńczo-wychowawcze tzn. ich pobyt w przedszkolu jest bezpłatny.

Za nieobecność dziecka w przedszkolu nie pobieramy żadnych opłat.


Bezpieczeństwo:

Teren przedszkola jest ogrodzony, a furtka jest zamykana. Sprzęt ogrodowy i wszelkie zabawki posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty. Posiadamy monitoring przed wejściem do budynku oraz wewnątrz p-la. Rodzice mają stały dostęp do przedszkola, bo posiadają magnetyczne karty wejścia, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i monitoringu przyprowadzania i odbierania dzieci. Ponadto kadra pedagogiczna i niepedagogiczna przeszła szkolenie z zakresu p-poż, bhp oraz z zakresu pierwszej pomocy.


Rodzicu wybierając nasze przedszkole:

 • zapewniamy bardzo dobrą opiekę i edukację,
 • wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci,
 • dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
 • tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
 • wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
 • uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
 • zatrudniamy specjalistów: psychologa, logopedę i pedagoga
 • promujemy zdrowy styl życia,
 • jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu. Pobyt dziecka w godz. od 8:00 do 13:00 jest bezpłatny. Każda godzina powyżej pięciu bezpłatnych godzin - to koszt 1zł.


W ramach tej opłaty dzieci mają organizowane zajęcia dodatkowe:

 • język angielski we wszystkich grupach wiekowych
 • zajęcia rytmiczne i umuzykalniające we wszystkich grupach wiekowych
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z pedagogiem
 • terapia ręki
 • logorytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • zajęcia usprawniające motorykę małą
 • zajęcia z choreoterapii
 • religia


Uczestniczymy w programach ogólnopolskich oraz lokalnych:

 • "Czyste Powietrze wokół nas"- ogólnopolski program przedszkolnej edukacji antynikotynowej.
 • „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” - ogólnopolski program edukacyjny który ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki.
 • Program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!”. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
 • „Akademia Aquafresh” - Programu Edukacji Zdrowotnej, dbamy o higienę jamy ustnej, aby zmniejszyć poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci.
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program ekologiczny.
 • Akcja Fundacji ABCXXI "Cała Polska Czyta Dzieciom"- ogólnopolska akcja promująca czytanie dzieciom. Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności –20 minut dziennie. Codziennie! jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.
 • "Czysty Wołomin" - lokalny program edukacyjno-informacyjny w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Oferta uroczystości imprez i atrakcji dla dzieci :

 • Teatrzyki dla dzieci – ok. 15 spektakli w roku szk.
 • Koncerty muzyczne dla dzieci – 10 spektakli w roku szk.
 • Warsztaty papiernicze, plastyczne, mydlarskie
 • Spotkania naukowe - Planetarium, Centrum Kopernik, „Żywe lekcje przyrody” - zooterpaia
 • Okolicznościowe spotkania integracyjne z rodzicami m.in. bożonarodzeniowe, z okazji Święta Mamy i Taty, pikniki rodzinne
 • Uroczystości przedszkolne: Imieniny przedszkola, pasowanie na przedszkolaka, Nasze Przedszkole-Nasze Miasto-Nasza Ojczyzna, Mikołajki, Spotkanie ze Św. Mikołajem, Moja Babcia i Dziadek mają dziś święto w przedszkolu, bal karnawałowy, wielkanocne warsztaty plastyczne z rodzicami, Dzień Dziecka, spotkanie ze strażą pożarną, piknik rodzinny i wiele innych.


Zapewniamy dzieciom:

 • kontakt z kulturą poprzez regularne spotkania muzyczne oraz przedstawienia teatralne, wyjścia do kina, do Muzeum „Dom nad Łąkami” na wystawy lokalne
 • wycieczki plenerowe oraz wycieczki do warszawskich teatrów i muzeów
 • spotkania z książką podczas lekcji bibliotecznych
 • kształtowanie świadomej postawy „małego ekologa” - cztery „Zielone grupy” uczestniczymy w programie „Czysty Wołomin”
 • udział w konkursach, przeglądach, spartakiadach sportowych, festiwalach piosenki


„Sylwetka absolwenta”

Absolwenci Przedszkola nr 6 „Bajka” to dzieci:

 • otwarte,
 • twórcze,
 • komunikatywne,
 • dobrze przygotowane do obowiązków szkolnych,
 • znające siebie i swoje możliwości,
 • akceptujące odrębność innych,
 • potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji,
 • rozwiązujące problemy,
 • dążące do osiągnięcia sukcesu,
 • radzące sobie z porażkami.

Personel

W przedszkolu pracuje przyjazna dzieciom, wykwalifikowana kadra, która doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i kursach.


Dyrektor: mgr Małgorzata Szcześniak 

 

Intendent:  mgr Agata Wytrykowska

 

Nauczyciele: mgr Anna Sojecka, mgr Magdalena Rutkowska, Beata Kopydłowska, mgr Ewelina Wieliczko, mgr Grażyna Markowska, mgr Renata Cierlicka, mgr Kinga Sienkiewicz, mgr Joanna Pląska, mgr Bożena Kowalczyk-Zarzecka, mgr Iwona Starzyńska, mgr Barbara Rokicka

 

Psycholog: mgr Justyna Łochowska


Pedagog: mgr Marzena Leontiew

 

Logopeda: mgr Renata Sobota


Pomoc nauczyciela: Renata Gawryś, Monika Nestorowicz


Pracownicy obsługi: Beata Ptaszek, Elżbieta Tokarska, Renata Krukowska, Beata Jabłońska, Małgorzata Pelak

 

Pracownicy kuchni: Krystyna Zbrzeźniak, Agata Dąbrowska, Urszula Jaworek

 

Konserwator: Sylwester Kasiński

 

Godziny otwarcia od
6:30-17:30
Organ prowadzący
Gmina Wołomin
Historia

 

Historia naszego przedszkola zaczyna się już w roku 1966. w tym czasie kierownikiem przedszkola była p. Henryka Maciejewska, która wiele pracy i starań włożyła w to, aby z przedszkola jednooddziałowego, w którym przebywały dzieci 3, 4-letnie oraz 5, 6-letnie, powstało przedszkole z większą liczbą oddziałów. Dzięki współpracy z Zakładami Stolarki Budowlanej w Wołominie, które od początku finansowo wspierały przedszkole, odpowiednio zagospodarowano sale i 1 września 1967 roku został otwarty drugi oddział przedszkolny. Przy przedszkolu powstał również ogród przedszkolny, który był efektem ciężkiej pracy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Od 1 września 1973 roku stanowisko dyrektora przedszkola objęła p. Bożena Szczęsna. Mimo, że przedszkole funkcjonowało już od 7 lat, to nowa pani dyrektor musiała borykać się z wieloma problemami, jak np. ogrzewanie piecowe, kuchnia węglowa oraz brak ciepłej wody w kranach. Personel przedszkola nie pozwolił jednak, aby dzieci odczuwały trudną sytuację przedszkola. Dzięki trosce i opiekuńczości wszystkich pań w przedszkolu, odczuwało się iście domową atmosferę, dlatego tez frekwencja dzieci wciąż rosła.

Sytuacja finansowa przedszkola z czasem poprawiała, udało się zakupić pianino, dzięki któremu można było wzbogacić ofertę edukacyjną dla dzieci. Pani Bożena Szczęsna odeszła na emeryturę z dniem 31 września 1999 roku, a kolejnym dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu została (i jest w dalszym ciągu) p. Małgorzata Szcześniak.

Obecna p. Dyrektor od początku swojej pracy rozpoczęła starania o remont pomieszczeń przedszkolnych. Dzięki jej pracy od 2001 roku przedszkole sukcesywnie stawało się miejscem kolorowym i nowoczesnym, jednak przestrzeń do zabawy dla dzieci była wciąż ograniczona.

Decyzją Rady Miasta, od 1 września 2003 roku Przedszkole nr 6 obok Przedszkola nr 11, znalazły nowe miejsce w łączniku Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Kazimierza Wielkiego. Od 2004 roku placówka rozpoczęła działalność jako jedno przedszkole czterooddziałowe pod nazwą Publiczne Przedszkole nr 6 oraz pod kierownictwem p. Małgorzaty Szcześniak.

W nowym miejscu warunki lokalowe bardzo się poprawiły. Do dyspozycji dzieci i nauczycieli były 4 duże sale dydaktyczne dla czterech grup wiekowych> gr I (3latki) KRASNALE, gr II (4latki) MISIE, gr III (5latki) SMERFY oraz gr IV (6latki) PLASTUSIE.            

22 czerwca 2006 roku przedszkole obchodziło 40-lecie istnienia. Z tej okazji odbyła się wspaniała uroczystość, podczas której mieliśmy zaszczyt gościć p. Zygmunta Nieznańskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej, p. Ryszardę Kurek Przewodniczącą Komisji Oświaty i Sportu, p. Małgorzatę Wojtaszewską st. Wizytatora – przedstawicielkę Kuratorium Oświaty w Warszawie, Księdza Dziekana Sylwestra Sienkiewicza proboszcza Parafii M.B. Częstochowskiej oraz p. Jerzego Mikulskiego Burmistrza Wołomina, z rąk którego otrzymaliśmy Akt Nadania Imienia „Bajka” Przedszkole nr 6.

Od 1 września 2010 roku dołączyła do nas nowa grupa dzieci „Elfy”, dzięki adaptacji części stołówki należącej do Zespołu Szkół Nr 3. Od tego momentu nasze przedszkole stało się przedszkolem pięciooddziałowym.

Od 1 września 2013 roku jesteśmy przedszkolem sześciooddziałowym.

30 listopada 2016 roku obchodziliśmy jubileusz 50-lecia przedszkola, który był bardzo ważnym wydarzeniem dla całej społeczności przedszkolnej. 

Osiągnięcia

Nasze osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 to:
 • udział w programie artystycznym "Wspomnienia z wołomińskiego podwórka" przygotowanym z okazji obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej (14.10.2016)         
 • uroczyste obchody 50-lecia Przedszkola nr 6 im. "Bajka" w Wołominie (30.11.2016)
 • zdobycie II nagrody w konkursie na Logo Sztabu WOŚP Wołomin (15.01.2017)
 • udział w ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza" (28.11-9.12.2016)
 • zajęcie I miejsca w kategorii: zespół przedszkole w konkursie kolęd "Hej, kolęda, kolęda!" (1.02.2017)
 • zajęcie III miejsca w kategorii: solista przedszkole w konkursie kolęd "Hej, kolęda, kolęda!" (1.02.2017)
 • współorganizacja V Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Grunt to dobre wychowanie" (29.03.2017)
 • uczestnictwo w eliminacjach powiatowych "Festiwalu Piosenki o Zdrowiu" (26.04.2017)
 • przekazanie opieki nad pomnikiem "Ku czci bohaterów pomordowanych przez barbarzyńskich hitlerowców w latach 1939-1944 w Wołominie" (28.04.2017)
 • organizacja VIII Festiwalu Piosenki o Zdrowiu pod hasłem "Dni Wołomina z przedszkolną piosenką" 19.05.2017

Dodatkowe zajecia

 •         język angielski we wszystkich grupach wiekowych
 •         zajęcia rytmiczne i umuzykalniające we wszystkich grupach wiekowych
 •         zajęcia logopedyczne
 •         zajęcia z psychologiem
 •         zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z pedagogiem
 •         terapia ręki
 •         logorytmika
 •         gimnastyka korekcyjna
 •         zajęcia ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 •         zajęcia usprawniające motorykę małą
 •         zajęcia z choreoterapii
 •         religia

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe