Wołomin
Przedszkole
Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
Adres
Broniewskigo 2, 05-200 Wołomin
Telefon
227762933
Fax
227762933
E-mail
przedszkole5wolomin@op.pl
Strona www
p5wolomin.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
 • Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie
Opis
Jesteśmy placówką publiczną prowadzoną i finansowaną przez gminę Wołomin, której celem nie jest wypracowanie jak największego zysku finansowego, tylko stworzenie miejsca przyjaznego dla dzieci, w którym będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a każde dziecko uzyska optymalne wsparcie.

Rodzice są dla nas ważnymi partnerami, z którymi wspólnie organizujemy cały proces kształcenia ich dziecka.
Posiadamy wykształconą kadrę pedagogiczną i zaangażowaną kadrę obsługową.
Każde dziecko uzyska u nas niezbędne wsparcie, gdyż zatrudniamy doświadczonych specjalistów: psychologa, logopedę, dyrektor jest surdologopedą. Współpracujemy z Poradnią psychologiczno -pedagogiczną w Wołominie.
Przedszkole mieści się w centrum Wołomina. Budynek jest przestronny, doskonale wyposażony i bez żadnych barier architektonicznych. 
Ogród przedszkolny to wyjątkowa enklawa zieleni w centrum miasta, ma ponad 5000 metrów, jest pięknie zadrzewiony i doskonale wyposażony w nowoczesne fińskie urządzenia z bezpieczną nawierzchnią. 
Posiadamy własną kuchnię w której przygotowywane są codziennie świeże posiłki z uwzględnieniem diet dzieci. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7zł, pokrywa koszt zakupu produktów spożywczych.
Pozyskujemy środki poprzez udział w różnych projektach: 
 • 2015 - Wołomiński Budżet Obywatelski - Z przedszkolakami w XXI wiek
 • 2017 - Wołomiński Budżet Obywatelski - Ziołowy zakątek przedszkolaka
 • "Czysty Wołomin" - projekt ekologiczny realizowany każdego roku
Bierzemy aktywny udział w różnorodnych projektach między innymi:
 • "Przedszkole w ruchu" - projekt MEN
 • "Szkołą współpracy"  - projekt MEN
 • "Cała Polska czyta dzieciom"
 • "Dzieciństwo bez próchnicy"
 • Akademia Aquafresh 
Współpracujemy z wolontariatem ze szkół ponadpodstawowych z gminy Wołomin - młodzież regularnie odwiedza nasze przedszkole i współorganizuje zajęcia z dziećmi. Wśród wolontariuszy bardzo często są nasi absolwenci, którzy chętnie wracają do przedszkolnych murów.
Nauczyciele prowadzą dodatkowo zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: funkcjonuje kółko plastyczne, kółko badawcze, kółko teatralne, organizowane są zajęcia pt."Eksperymentowanie -doświadczanie". Realizujemy treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 
Prowadzimy zajęcia z języka angielskiego w każdej grupie wiekowej.
Dbając o wszechstronny rozwój dzieci organizujemy w przedszkolu przedstawienia teatralne, koncerty, wycieczki wyjazdowe, wyjścia do kina, teatru, zapraszamy ciekawych ludzi, organizujemy warsztaty dla dzieci i rodziców, imprezy integrujące całą społeczność przedszkolną.

Zapraszamy na naszą stronę internetową i facebook, aby zobaczyć jak wygląda nasze codzienne, przedszkolne życie. p5wolomin.pl 

Organ prowadzący
Gmina Wołomin
Godziny otwarcia od
6.30 - 17.00
Personel

Kadra pracująca w przedszkolu to osoby mające pełne kwalifikacje zawodowe (wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym) oraz  doświadczenie w pracy z dziećmi i grupą. 

W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli (w systemie zmianowym) oraz osoba do pomocy - woźna oddziałowa, w grupie najmłodszej dodatkowo zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która wspiera nauczyciela w opiece nad dziećmi. 

Nauczyciele  prowadzą grupę przez cały etap edukacji przedszkolnej.

W przedszkolu zatrudnieni są doświadczeni specjaliści: psycholog i logopeda.

Personel pomocniczy przedszkola: intendent, 5 woźnych oddziałowych, pomoc nauczyciela, 3 kucharki, konserwator.

Historia

Przedszkole nr 5  powstało w 1961 roku. Pierwszym dyrektorem była pani Mieczysława Abrych – Dzierwajło. Przedszkole było placówką bardzo nowoczesną i dobrze wyposażoną jak na ówczesne czasy. Od 1963 roku obowiązki kierownika przedszkola pełniła pani Jadwiga Matuszyk, a od 1970 pani Stanisława Wyszyńska, która pełniła tę funkcję do 1984 roku. 

Od samego początku swego istnienia przedszkole było placówką wyróżniającą się wśród oświatowych naszego powiatu,  decydowały o tym doskonałe warunki socjalno – bytowe oraz wykwalifikowana kadra. Przedszkole przez lata swojej działalności nie tylko służyło najmłodszym, ale stanowiło miejsce licznych konferencji metodycznych, warsztatów, szkoleń i narad oraz było miejscem zajęć pokazowych dla Kuratorium oświaty, władz miasta i powiatu.

W latach 70 Huta Szkła w Wołominie była zakładem opiekuńczym dla przedszkola. W roku 1984 stanowisko dyrektora w przedszkolu objęła pani Jadwiga Grochowska, która pełniła funkcję przez 21 lat. Od 2005 roku dyrektorem jest Magdalena Kiliszek. 

W latach 2006-2008 przedszkole przeszło generalny remont - rozbudowano budynek, powstały dodatkowe gabinety specjalistów, powstało zaplecze socjalne, rozbudowano ciąg kuchenny. Po generalnym remoncie budynek spełnia najwyższe standardy, jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Przedszkolaki mają do dyspozycji piękny, nowoczesny budynek pełen nowatorskich rozwiązań z dużym i zadrzewionym placem zabaw, zapewniającym optymalne bezpieczeństwo. 

Przez ponad pięćdziesiąt lat działalności mury przedszkolne opuściło wielu wołominiaków, którzy obecnie piastują ważne stanowiska. Wśród naszych absolwentów są lekarze, prawnicy, nauczyciele, artyści, inżynierowie, politycy i przedstawiciele niemal wszystkich zawodów. 

Jesteśmy dumni z naszej historii i dokładamy wszelkich starań aby pozytywnie rozsławiać imię przedszkola.

W roku 2015 przedszkolu nadano imię, od tej pory pełna nazwa brzmi Przedszkole nr 5 im. Kota w butach.

Osiągnięcia
Przedszkole nasze uczestniczy w wielu konkursach i przeglądach o zasięgu gminnym i ogólnopolskim. Nasi wychowankowie są laureatami wielu konkursów plastycznych, tanecznych, recytatorskich, muzycznych i ekologicznych. 
W roku szkolnym 2016/2017 grupa 4-latków  wytańczyła I miejsce w III powiatowym przeglądzie tańca "Roztańczone przedszkolaki", zdobyliśmy wyróżnienie w gminnym przeglądzie piosenki "Bajkowe Przedszkole", zajęliśmy II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez Play-doh, nasza wychowanka Maja zdobyła  III miejsce w konkursie szachowym, nasz wychowanek Amadeusz zdobył wyróżnienie w konkursie recytatorskim,  nasza wychowanka Kaja zajęła II miejsce w powiatowym konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe pt."Każdy ptaszek śpiewa, chroń Polaku drzewa", nasz wychowanek Filip zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Moja ulubiona postać z bajki".
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe