Wejherowo
Technikum
Technikum w PZS w Redzie - Technik realizacji nagrań
Nazwa oddziału

 Technik realizacji nagrań

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik realizacji nagrań

Opis

Zawód technik realizacji nagrań jest zawodem szerokoprofilowym. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nauka w naszej szkole umożliwia:

  • zdobycie tytułu technika realizacji nagrań
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
    AUD.08 Montaż dźwięku
    AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych


Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.