Wejherowo
Technikum
Technikum w PZS w Redzie - Technik reklamy
Nazwa oddziału

 Technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik reklamy

Opis

Technik reklamy należy do grupy zawodów kreatywnych.
Technik reklamy zajmuje się m.in. pozyskiwaniem klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami.


ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Nauka na kierunku technik reklamy umożliwia zdobyciem wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętą technologią multimedialną i technikami reklamy. Program zajęć obejmuje zagadnienia z public relations, psychologii i prawa w reklamie. Nauczysz się także, jak przygotować ofertę produktów i usług reklamowych, poznasz zasady sprzedaży tych produktów. Ten kierunek to również montaż filmów, praca z kamerą, tworzenie grafik i animacji, obróbka dźwięku i copywriting. Tajemnice obróbki zdjęć, fotomontażu przestaną być zagadką.

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:

a)przygotowania elementów strategii reklamowej oraz kreacji reklamowej,

b)produkcji reklamy;

c)planowania kampanii reklamowej,

d)organizowania sprzedaży reklamowej,

e)realizowania kampanii reklamowej,

f) pracy z kamerą, tworzenia grafiki i montażu filmu,

f)badania przekazu reklamowego.

PREDYSPOZYCJE 

Osoba chcąca uczyć się w zawodzie technik reklamy powinna posiadać następujące predyspozycje: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność prowadzenia negocjacji, stosowanie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej, kreatywność, cierpliwość, wrażliwość artystyczną, zmysł plastyczny, pełną sprawność fizyczną.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Nauka w naszej szkole umożliwia:

·       zdobycie tytułu technika reklamy

·       uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego oraz

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

·       przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.