Wejherowo
Technikum
Technikum w PZS w Redzie - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nazwa oddziału

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Opis

To zawód utworzony na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości – digitalizacji, komputeryzacji i informatyzacji, druku 3D.  Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami i technologią poligrafii cyfrowej.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

a)przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,

b)opracowania publikacji i prac graficznych do druku,

c)przygotowania publikacji elektronicznych;

d) obróbki druków cyfrowych, drukowania cyfrowego,

e)planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,

f)drukowania i obróbki druków 3D.

PREDYSPOZYCJE

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien charakteryzować się: 

 • zainteresowaniem techniką komputerową,
 • zdolnościami manualnymi, kreatywnością,
 • umiejętnościami technicznymi oraz korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • dokładnością i konsekwencją w realizacji zadań,
 • samokontrolą i cierpliwością,
 • umiejętnością radzenia sobie ze stresem,
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji,
 • chęcią poszerzania wiedzy.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Nauka w naszej szkole umożliwia:

·     zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej

·     uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie   prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

·     przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższychUkończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.