Wejherowo
Technikum
Technikum w PZS w Redzie - Technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 Technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik fotografii i multimediów

Opis

Technik fotografii i multimediów jest zawodem zajmującym się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu, wykonywaniem projektów graficznych i multimedialnych.


ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:: 

a)przygotowania planu zdjęciowego,

b)rejestrowania obrazu,

c)obróbki i publikowania obrazu;

d)przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,

e)wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

PREDYSPOZYCJE

Technik fotografii i multimediów powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem fotografią,
 • kreatywnością,
 • wyczuciem kompozycji i estetyki obrazu,
 • umiejętnościami technicznymi,
 • gotowością do pracy w różnych warunkach,
 • dokładnością i cierpliwością,
 • umiejętnością pracy pod presją czasu,
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Nauka w naszej szkole umożliwia:

·       zdobycie tytułu technika fotografii i multimediów

·       uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

AUD.02.Rejestracja,obróbka i publikacja obrazu oraz

AUD.05.Realizacjaprojektówgraficznych i multimedialnych

·       przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.