Wejherowo
Technikum
Technikum w PZS w Redzie - Technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 Technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Ten kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną oraz posiadających zdolności organizacyjne.
Celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie absolwenta do planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich oraz nadzorowania prac związanych z pielęgnacją i konserwacją parków, starodrzewu oraz terenów zieleni i zadrzewień.


ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:

a)dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,

b)opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,

c)urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;

d)dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,

e)opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu,

f)budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.


PREDYSPOZYCJE

Technik architektury krajobrazu wymaga sprawności ruchowej, gotowości do pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, wyobraźni przestrzennej, rozróżniania barw i wrażliwości estetycznej. Wskazane jest zainteresowanie, biologią, ogrodnictwem, przyrodą i ochroną środowiska.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Nauka w naszej szkole umożliwia:

  • zdobycie tytułu technika architektury krajobrazu
  • uzyskanie świadectwa potwierdzające kwalifikacje:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

·       dyplom z tytułem technika architektury krajobrazu 


Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.