Wejherowo
Technikum
Technikum w PZS w Redzie - Technik lotniskowych służb operacyjnych OPW - klasa mundurowa
Nazwa oddziału

 Technik lotniskowych służb operacyjnych OPW - klasa mundurowa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik lotniskowych służb operacyjnych

Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej dla Oddziału Przygotowania Wojskowego OPW

Opis

Klasa bierze udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej - Oddziału Przygotowania Wojskowego.


Kandydaci muszą przystąpić do obowiązkowej próby sprawności fizycznej, która została zaplanowana na dzień


6 czerwca 2023 r. godz. 14.00 – 17.00 chłopcy

7 czerwca 2023 r. godz. 14.00 – 17.00 dziewczęta


Wraz z rozwojem transportu lotniczego obserwuje się zapotrzebowanie na specjalistów służb operacyjnych, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług oraz bezpieczeństwa w portach lotniczych. Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych oraz podejmuje działania w zakresie ochrony portu lotniczego. Zajmuje się monitorowaniem stanu infrastruktury portu lotniczego oraz koordynowaniem obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska. Technik lotniskowych służb operacyjnych potrafił współdziałać z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej.

Dynamiczny rozwój branży lotniczej spowodował wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowany personel pracujący w działach służb operacyjnych portów lotniczych jak i podmiotów współpracujących z lotniskami. Jako Technik lotniskowych służb operacyjnych będziesz ustawiać samoloty na płycie postojowej, dbać o bezpieczeństwo i współpracować z kontrolerom ruchu lotniczego.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym;
 • prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych;
 • współdziałania ze służbami żeglugi powietrznej;
 • współpracy z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym ochrony portu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji.

CO DALEJ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

KARIERA EDUKACYJNA

Technikum umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych na kierunkach: lotnictwo i kosmonautyka, zarządzanie portem lotniczym,  logistyka krajowa i międzynarodowa. Absolwent  może kontynuować naukę na innych kierunkach związanych z branżą bezpieczeństwa, spedycyjno-logistyczną i transportową.

KARIERA ZAWODOWA

Technik lotniskowych służb operacyjnych może podjąć w: 

 • lotniskach państwowych, prywatnych, wojskowych;
 • terminalach pasażerskich i towarowych;
 • korporacjach lotniczych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w  działach zamówień, infrastruktury w firmach branży lotniczej oraz działach logistyki i ekonomiki transportu lotniczego, aeroklubach, lotniczych ośrodkach naukowo-badawczych i wielu innych dziedzinach TSL. Znajdziesz pracę jako: koordynator ruchu naziemnego (marshaller), pracownik Straży Ochrony Lotniska, Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego, kontroler ruchu lotniczego, pracownik Straży Granicznej.

Po ukończeniu technikum zdobędziesz

 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje:  TLO.02 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej
 • dyplom z tytułem Technik lotniskowych służb operacyjnych
 • EUROPASS – suplement do dyplomu (w języku polskim i angielskim) uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy